Nieuws/Wat U Zegt
1485327206
Wat U Zegt

Deelnemers: Nu minder strakke hypotheekregels nodig

Uitslag stelling: ’Bankeneisen beknellend’

Banken mogen wel wat minder streng zijn bij het verstrekken van hypotheken. Dat vinden zeker zes op de tien stellingdeelnemers. Zij hebben na een periode van loslaten de hypotheekregels weer aangescherpt als gevolg van de coronacrisis.

De meeste respondenten vinden dat de banken te vroeg zijn met het aantrekken van de teugels. ,,Juist nu zouden banken het verschil kunnen maken”, zo reageert één van hen. ,,Maar ze zijn als vanouds weer alleen bezig met het belang van de aandeelhouders.” Iemand vult aan: ,,Het is niet goed om metéén weer op de rem te gaan staan. Nu is er nog niet echt sprake van een diepe crisis.”

Sommigen wijzen op het nadeel van hoge huurkosten. ,,De regels zouden juist soepeler moeten worden. Nu wonen veel jongeren in een te duur huurhuis. Zij zouden best iets kunnen kopen als de regels minder streng zouden worden.” En een ander voegt toe: ,,Als je een hoge huur kunt opbrengen, dan zou je ook een hypotheek kunnen betalen.”

De afgelopen jaren lieten de banken de strenge regels van de kredietcrisis langzaam losser. Twee derde van de deelnemers vond dat een goede zaak. ,,Het risico dat banken zeggen te hebben, valt reuze mee. „De betalingsmoraal in Nederland is heel hoog, dus de regels zouden wel minder strikt kunnen blijven.”

Met name ZZP’ers en mensen met een tijdelijk contract ondervinden nu problemen bij het aanvragen van een hypotheek. Een meerderheid vindt dit niet terecht. Een ZZP’er geeft aan met een verlengingsaanvraag bezig te zijn: ,,Elk cijfertje achter de komma wordt nageplozen, terwijl we al dertig jaar probleemloos betalen.” Banken hebben een machtspositie, stelt een ander:,,Banken hebben de luxe om streng te zijn. De kopers staan immers in de rij. Het ligt dan voor de hand dat die dan kiezen voor kopers die het minste risico opleveren voor hen.”

Wel vindt een krappe meerderheid dat huizenkopers met door de coronacrisis geraakte beroepen tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen. Een enkeling vindt het echter betutteling: ,,Iemand die in een beroep werkt dat geraakt wordt door de coronacrisis gaat nu echt geen nieuw huis kopen.”

Op het moment ondervinden de huizenprijzen geen negatieve gevolgen van de coronacrisis. Een meerderheid gelooft niet dat de huizenmarkt gaat instorten als gevolg van de crisis. De meesten zouden zelfs graag zien dat de druk op de huizenmarkt wat lager gaat worden.

De deelnemers aan de stelling van de dag zijn verdeeld over de vraag of veel Nederlanders bij een dalende huizenprijs in de problemen gaan komen. De ene helft gelooft van wel, de andere helft juist niet. ,,Sinds de invoering van de verplichte aflossing, zullen huizenkopers niet zo heel snel in de problemen komen”, zo schat een respondent in. Iemand anders voorziet juist wel financiële ellende voor veel woningbezitters: ,,Mede door de lage rentestand hebben veel mensen veel meer geleend dan ze eigenlijk aankunnen.”

Maar mocht de coronacrisis onverhoopt ook echt een financiële crisis (wereldwijd) worden, dan gaan wel veel huizenbezitters in de problemen komen, zo denkt driekwart van de respondenten. ,,Vooral als een hypotheek is berekend op twee volledige salarissen en één ervan weg valt”, klinkt het.

safe-and-fast iconVeilig betalen
box icon14 dagen bedenktijd
safe-and-fast iconVeilig betalen
box icon14 dagen bedenktijd