Nieuws/Wat U Zegt
1490323596
Wat U Zegt

Deelnemers: situatie in het basisonderwijs onhoudbaar

Uitslag stelling: ’Meer nodig dan extra geld’

Er moet een ’noodpakket’ komen om het lerarentekort in het basisonderwijs aan te pakken vindt een meerderheid van de stellingdeelnemers. „Extra geld is nodig, maar zorg er ook voor dat een leraar zich weer kan concentreren op waar het echt om gaat.

Volgens de PO-raad, sectororganisatie van het primair onderwijs, zou er 400 miljoen euro nodig zijn om de problemen in het basisonderwijs op te lossen. Volgens ongeveer de helft van de deelnemers moet het kabinet hier gehoor aan geven. „Het basisonderwijs is zoals de naam al zegt de basis. Deze situatie is onhoudbaar”, luidt een reactie. Dat er behalve de financiën heel wat problemen moeten worden aangepakt is voor de meesten duidelijk: „Niet alleen extra geld, maar vooral minder gedoe met zeurende ouders, overbodige administratie, zinloze registratie en andere taken die nauwelijks iets met lesgeven te maken hebben.” Velen zijn het hiermee eens: „De meeste leerkrachten haken af door de belachelijke administratie die wordt opgelegd. Men komt niet toe aan lesgeven.”

De respondenten vinden het schokkend dat een derde van de scholen noodgedwongen onbevoegde leraren voor de klas zet. „Het noodpakket moet bestaan uit leerkrachten die bevoegd zijn”, zegt iemand. „Een domme opmerking van minister Slob (onderwijs) dat ouders best voor de klas zouden kunnen staan. Zo haalt men het vak naar beneden en gaat er niemand meer naar de Pabo.”

Het idee om mensen die ooit Pabo deden uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven als invalkracht op te roepen is volgens de deelnemers acceptabel zolang ze deze opleiding hebben. De Pabo zou overigens best aantrekkelijker gemaakt mogen worden. „Alle Pabo-studenten moeten korting krijgen op hun studiekosten, het is een dure opleiding. Niet iedereen kan dat betalen”, oppert iemand. Ook voor gepensioneerde leraren zou het financieel interessanter moeten zijn om terug te keren in het onderwijs. „Ik heb zelf 40 jaar voor de klas gestaan. Daarna nog eens ingevallen. Leuk, maar twee derde van mijn salaris ging naar de Belastingdienst”, zegt een ervaringsdeskundige.

Ook leraren op de zogenoemde ‘moeilijke’ scholen en in het speciaal onderwijs mogen volgens de helft van de respondenten wel een extraatje krijgen. „De overheid verwacht dat deze scholen les op maat geven zodat zoveel mogelijk kinderen naar een ’normale’ school kunnen. Dat vergt veel van de leerkracht. Zij doen tegenwoordig ook aan opvoeding want dat krijgen veel kinderen thuis niet meer.” Dit geldt niet alleen voor speciale scholen. Driekwart denkt dat het beroep van leraar zwaarder en onaantrekkelijker is geworden door te mondige kinderen en veeleisende ouders. „Niet alleen kinderen worden steeds brutaler, ook ouders. Scheldpartijen, fysiek geweld, het komt steeds vaker voor. Het salaris staat niet in verhouding tot de zeer verantwoordelijke baan”, stelt iemand.

Niet alle deelnemers zien een salarisverhoging voor leraren zitten (35 procent). „Leraren hebben een prima salaris daarom werken er ook zoveel parttime. Geen verhoging, allemaal verplicht fulltime werken”, meent één van hen. Sommigen vinden dat leraren misbruik maken van de situatie:„Ik heb het idee dat leraren dit aangrijpen om meer salaris te krijgen. Zijn ze ook bereid om vakantiedagen in te leveren?”, klinkt het kritisch.