Nieuws/Wat U Zegt
1492198566
Wat U Zegt

Brief 1: ’Percentage BBP naar klimaat’

Laat ieder land een percentage van het BBP gebruiken om klimaatmaatregelen te nemen, stelt Carel van Wieland voor.

Nederland wil koploper zijn in klimaatbeheersing. De, vooral linkse, klimaatactivisten denken dat dan de Noordzeespiegel voor de Nederlandse kust minder zal stijgen. Het is toch duidelijk dat als landen zoals o.a. China en India tot 2030 doorgaan met kolencentrales te bouwen dit niet gaat lukken. En arme landen waar maatregelen nodig zijn, hebben geen geld.

De oplossing is dat elk land een percentage van het BBP moet gebruiken (zoals bij de NAVO) om klimaatmaatregelen te nemen, maar de keuze is ook om dit in landen te doen die het geld er niet voor hebben. Een groot voordeel is dat als er b.v. een kolencentrale ergens dicht gaat dit meer effect heeft dan ons land vol zetten met windmolens, zonnepanelen en warmtepompen. Het einddoel is toch om wereldwijd minder CO2 uit te stoten om de doelstelling te halen?

Carel van Wijland