Nieuws/Wat U Zegt
149308
Wat U Zegt

’Schamele aanpak CO2-reductie’

Het NOS Journaal op 2 mei berichtte dat grote bedrijven van het komende kabinet een strengere wetgeving eisen om klimaatverandering tegen te gaan. Topondernemers van o.a. NS, Gasunie, Schiphol, ING en het Rotterdamse Havenbedrijf hebben recent tijdens een studiereis in de buurt van Spitsbergen kunnen constateren dat het Noordpoolijs aanmerkelijk is afgenomen.

Voor deze op het gebied van klimaatwetenschappen ongetwijfeld minder deskundige topondernemers, is er daarvoor maar een reden, de uitstoot van het broeikasgas CO2 is de grote boosdoener. Er moet volgens hen een klimaatwet komen. Vreemd is dat een aantal van deze topondernemers zich thans weinig gelegen laten liggen aan het terugdringen van deze CO2-uitstoot. In de afgelopen meivakantie was het topdrukte op Schiphol. Duizenden vakantiegangers vertrokken vanaf Schiphol naar hun vakantiebestemming. Hoeveel CO2-uitstoot heeft deze korte meivakantie wel niet opgeleverd? En wat zijn de vooruitzichten voor de drukte op Schiphol voor de komende zomervakantie? Nog meer CO2-uitstoot!

Toch pleit Peter van Grunsven van Schiphol voor meer duurzaamheid en CO2-reductie. De Rotterdamse haven pleit ook voor meer duurzaamheid en CO2-reductie. Maar waarom worden schepen in de Rotterdamse haven dan nog steeds bevoorraad met zware stookoliën? De tendentieuze uitzending van het NOS Journaal over de zorg van topondernemers voor het klimaat was weinig overtuigend. Alsof het kleine Nederland qua uitstoot van broeikasgassen ook maar iets in de wereld kan veranderen. Duitsland zal binnenkort zijn kerncentrales sluiten en voortgaan met het verstoken van bruinkool in zijn energiecentrales. Wat nou CO2-reductie! En de luchtverontreiniging in China is bij iedereen bekend.

F.P.H.M. Koch, Meerlo