Nieuws/Wat U Zegt
149480806
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Hulde aan de premier’

In deze turbulente tijden is het voor de Nederlanders een groot goed dat we in Mark Rutte een minister-president hebben die als een groots veldheer met zijn ’oorlogskabinet’ ten strijde trekt om de totaal onzichtbare, genadeloze vijand met de naam Corona te bestrijden ter meerdere glorie van het Nederlandse volk, aldus H. Massier.

Een helse klus, die hij op formidabele wijze en onvermoeibaar probeert te beslechten, met als uiteidelijk gevolg een zo gering mogelijk aantal slachtoffers. Gebaseerd op de virale wetenschap worden de beslissingen op kordate wijze genomen en ons medegedeeld. Zet tegenover de rust en het staatsmanschap van Mark Rutte de schreeuwers van de ultra rechtse oppositie en het verschil in optreden is dramatisch.

Geen partijpolitiek voor dit kabinet in deze sombere tijd, maar gezamelijk vechten voor het welzijn van alle Nederlanders. Hulde! Ik ga vandaag 24 uur klappen voor Mark Rutte en zijn oververmoeide peloton ministers.

H.Massier

Kropswolde