Nieuws/Wat U Zegt
149805
Wat U Zegt

Meerderheid: Nederland geeft genoeg gezinssubsidies

Kind voor eigen rekening

Een bonus voor de eerste baby om het geboortecijfer op te krikken, een dikke meerderheid van de stellingdeelnemers ziet hier niets in. Ook vinden de meeste lezers dat de huidige economische omstandigheden te onzeker zijn om een gezin te stichten.

Het aantal Nederlanders dat kwam te overlijden was groter dan het aantal baby’s dat werd geboren, bleek gisteren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het eerste kwartaal van 2017. Naast vergrijzing als oorzaak, krijgen Nederlandse vrouwen minder kinderen, stelde Jan Latten, hoofddemograaf van het CBS. Nederlanders zijn onder meer onzeker over werk en inkomen, waardoor zij kinderen uitstellen of afstellen.

De SGP wilde in haar verkiezingsprogramma de portemonnee van ouders spekken met een bonus van 1000 euro voor het eerste kind. Dat zal het krijgen van kinderen niet stimuleren, denkt maar liefst 86 procent. „Als ongewenst kinderloze is een ’kinderbonus’ een keiharde klap in mijn gezicht”, zegt iemand over het SGP-idee. „Een perverse prikkel om kinderen op de wereld te zetten!” Een enkeling vindt juist wel dat het bij de eerste baby prijs moet zijn. „Hongarije doet dit al”, aldus de deelnemer die behoort tot een minderheid die vindt dat Nederland achterloopt op landen als Noorwegen. Daar wordt voor het eerste kind 5000 euro uitgeloofd.

„Steek liever geld in werkgelegenheid, dat lost ook een hoop op”, aldus een stemmer. Deze vindt net als meer dan de helft dat er geen goede basis is om een gezin te stichten. „Geen tijd, geen geld voor kinderen en opvang is veel te duur”, schetst iemand de situatie. Ondanks dat vindt bijna iedereen dat Nederland al genoeg doet voor kinderen. „Kinderbijslag, subsidie voor opvang, belastingvoordeel”, somt iemand op. „Het kost mensen zonder kinderen veel geld.”

Ondertussen groeit de groep AOW’ers, maar de meeste stemmers vinden het niet nodig om de beroepsbevolking op peil te houden met met meer baby’s, terwijl een kwart dit onhoudbaar vindt. „Er moeten meer kinderen geboren worden, anders is de vergrijzing niet meer te betalen ”, aldus een voorstander van de stelling. Zweden, dat ook kampt met een vergrijzende bevolking, wilde mensen bewegen tot meer kinderen door porno uit te zenden. Dat vindt driekwart van de lezers een slecht idee.

Ook de aanwas van jongeren via migratie, waarmee de bevolking nog steeds groeit, vindt een grote meerderheid geen oplossing. „Mits zij meebetalen aan de AOW”, zegt iemand die alleen werkende migranten wil toelaten. Voor een enkeling is migratie wel de oplossing. „Want globaal is de bevolkingsgroei gigantisch.”

Een laag geboortecijfer is een zegen in een overbevolkte wereld, aldus driekwart van de stemmers. Het is ook helemaal niet egoïstisch om geen kinderen te willen, vindt driekwart. Wel noemt een aantal mensen de maatschappij individualistisch. „De Nederlandse regering heeft te lang gehamerd op het (financieel) onafhankelijk worden van vrouwen. Hierdoor is de trend gezet naar individualistisch denken, waarmee het gezin als hoeksteen van de samenleving onderuit is gehaald”, luidt een analyse. „Jammer”, zegt een moeder. „Een (groot) gezin is zo leuk. En hoe moeilijk is het om kinderen op te voeden?”