1498149
Wat U Zegt

’Waar is solidariteit gebleven?’

M. de Vries las een artikel waarin staat waarop je moet letten bij het overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Je moet dan kijken naar wat je nodig hebt. Deze lezer vraagt zich af waar het solidariteitsbeginsel is gebleven. Bij dat principe blijf je evenveel betalen of je nu zorg nodig hebt of niet.

U betaalt toch ook liever een premie voor een brandverzekering die niet hoeft uit te keren?

Als we allemaal de aanvullende verzekering nemen en ervoor betalen, ook als je hem op dat moment niet nodig hebt, dan kun je de premie lager houden toch? Als iedereen alleen een verzekering neemt als hij of zij hem nodig heeft dan is de relatie tussen de premie die binnen komt en de door de zorgverzekeraar te maken kosten volledig uit zijn verband. Die kosten zijn dan veel hoger en dan gaat de premie weer omhoog.

Gewoon terug naar een verplichte basisverzekering waarbij de premie wordt ingehouden op salaris of uitkering of via de belasting zodat er geen onverzekerden zijn. Kinderen tot 18 jaar gratis. Daarnaast een aantal aanvullende pakketten waarmee zorgverzekeraars elkaar kunnen beconcurreren en waarbij er bij een overstap een medische selectie geldt. Dat is de enige manier om de zorg betaalbaar te houden voor de klant. Daarnaast mag er ook wel weer een keer worden gekeken naar de diverse honoreringssystemen van de diverse zorgverleners en de soms vreemde intakeprocessen in ziekenhuizen die handen vol geld kosten.

M. de Vries, Deventer