Nieuws/Wat U Zegt
1505068949
Wat U Zegt

’Warrig agrarisch beleid overheid’

Hage Postema was zo’n 50 jaar geleden was ik praktiserend dierenarts in Blokzijl met ruim 150 veeboeren.

De veeboeren hadden 30 tot 50 melkkoeien plus bijbehorend jongvee. Ruim twee koeien per hectare. Harmonieuze gezinsbedrijven. ’s Zomers kwamen mest en urine rechtstreeks op het land, ’s winters werden de mest en gier uitgereden op weilanden en percelen waarop maïs werd verbouwd. De overheid stimuleerde dit type bedrijven, landbouwvoorlichting, ruilverkaveling. De voedselvoorziening stond voorop. Toen kwam de schaalvergroting en voerde de overheid een onbegrijpelijk warrig beleid. Inmiddels beschouwt de politiek de boeren als bestuurbare objecten waarover en waarvoor besloten kan worden. Plantjes die gedijen in een stikstofarm milieu zijn belangrijker dan de melk en zuivel. Hoe bestaat het...

Helaas, met de huidige wereldvreemde luchtkastelen bouwende politici gaat het de verkeerde kant op.

Hage Postema, Nunspeet