Nieuws/Wat U Zegt
1508917667
Wat U Zegt

’Vak kleuterleidster weer invoeren’

Betere salariëring voor leraren zal zeker helpen om jongeren te motiveren leraar/lerares te worden. Maar eenvoudiger zou zijn het vak ’kleuterleidster’ weer in te voeren, stelt H. Poortvliet.

Dit was een zelfstandige opleiding en is in 1984 bij de pabo gevoegd. Veel meisjes vinden het heerlijk om kinderen van groep 1 en 2 te helpen en de beginselen van lezen bij te brengen. Maar ook neuzen te snuiten en veters te strikken.

Tegenwoordig moeten zij echter op de pabo o.a. ook leren jongeren van 12, 13 jaar op te voeden. En dat willen en kunnen zij niet altijd. Dus beginnen zij er niet aan.

En jongens die graag leraar op een lagere school zouden willen worden, beginnen er evenmin aan omdat zij zich niet zo aangetrokken voelen tot les geven aan kleuters. Er gaan gelukkig wel weer stemmen op om de opleidingen op de pabo te splitsen.

H. Poortvliet, Amstelveen