Nieuws/Wat U Zegt
1511764210
Wat U Zegt

’Lege blikjes en flesjes dan overal inleveren’

Op zich is Peter Viss geen tegenstander van statiegeld op blikjes en flessen. Het is alleen maar toe te juichen als dit de hoeveelheid zwerfvuil kan verminderen. Maar dan moet het wel goed geregeld zijn.

Iedere winkel (en ook benzinestations, bioscopen, evenementen e.d.) moet verplicht worden om elk blikje of flesje aan te nemen en het statiegeld te retourneren. Het kan niet zo zijn dat als ik een blikje drinken voor onderweg koop tijdens het tanken, dat ik dit blikje dan alleen maar bij dat bepaalde tankstation in kan leveren.

Duitsland geeft wat dat betreft het goede voorbeeld: Aldi neemt zonder problemen de Lidl-flessen in en hetzelfde geldt voor alle andere gruttersbedrijven. Alleen dan heeft het statiegeldplan kans van slagen.

Peter Viss