Nieuws/Wat U Zegt
1514059
Wat U Zegt

Deelnemers beducht voor meer milieu- en geluidslast

Uitslag stelling: ’Stop groei vliegverkeer’

Amsterdam - De uitbreiding van de luchtvaart in Nederland is aanleiding voor een verhitte tweestrijd tussen de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Het aantal tegenstanders van vliegverkeer is iets groter (51 procent), dan het aantal voorstanders (47 procent). De uitbreiding van de luchtvaart in Nederland is aanleiding voor een verhitte tweestrijd tussen de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Het aantal tegenstanders van vliegverkeer is iets groter (51 procent), dan het aantal voorstanders (47 procent).

Het is de bedoeling dat Lelystad Airport in 2019 de vakantievluchten overneemt van Schiphol. Dan kan de nationale luchthaven verder groeien met intercontinentale vluchten. In de coalitie echter ontstaan fricties nu ChristenUnie en D66 uitstel willen, terwijl de VVD juist bepleit dat uitstel leidt tot stilstand van de economie. De uitbreiding van de luchthaven levert veel banen op.

CU en D66 willen eerst duidelijkheid over de berekeningen aangaande milieubelasting en geluidsoverlast rondom Lelystad Airport. Bovendien moeten de precieze aanvliegroutes helder in kaart worden gebracht.

Een deel van de stellingtegenstanders is het eens met deze partijen. Deze groep wil een tijdelijke stop op de uitbreiding van de luchtvaart. Zo schrijft een inwoner van de Haarlemmermeer: „Overlast vliegverkeer verspreiden. En eerlijkheid over de geluids- en milieunormen. Woon zelf bij Schiphol, het vlieglawaai en vervuiling is enorm.”

De meeste opposanten echter wijzen meer vliegverkeer faliekant af. Zij menen dat meer dit leidt tot meer overschrijdingen van geluids- en milieunormen . Daardoor neemt de leefbaarheid in (Oost-)Nederland sterk af, zeggen zes op de tien deelnemers.

Ook de verwachte aantasting van de natuur zet kwaad bloed. Daar komt nog eens het gevaar van vogelaanvaringen bij met de nabijheid van de fauna in de Oostvaardersplassen. Bijna zes op de tien deelnemers denken dat de plannenmakers dit risico voor de vliegveiligheid flink onderschatten.

Sommigen van hen vinden eveneens dat het openbaar vervoer wordt achtergesteld ten opzichte van de luchtvaart. Zo stelt iemand: „Rem op vliegen, vliegtaks invoeren zodat concurrentie met trein gelijkwaardiger wordt. Verschillen zijn nu veel te groot.”

Toch is een ook grote groep (47 procent) wel voor de groei van de luchtvaart in Nederland. „We kunnen niet achter blijven in de wereld. Niet het vliegverkeer maakt het onleefbaar in Nederland, maar vooral de overbevolking”, denkt een respondent. En een andere luchtvaartsympathisant beweert: „Schiphol is van levensbelang voor onze economie. Alles moet in het werk gezet worden om Schiphol te ontlasten en daar groei te realiseren.

Maar de laatste deelnemer poneert overigens ook dat ’er serieus gekeken moet worden naar de ontwikkeling van een luchthaven op zee’. En deze is niet de enige, iets meer dan de helft van de respondenten komen op voor een vliegveld op zee. „Nederland is te klein voor luchtvaart van nog grotere omvang. Enige goede oplossing is een vliegveld op zee te maken”, klinkt het. Ons land moet een voorbeeld nemen aan de aanleg van Chep Lap Kok, de luchthaven van Hong Kong, die op een kunstmatig eiland voor de Chinese kust is gemaakt. Met de huidige techniek en de kennis van waterbeheer moet dat voor Nederlandse ingenieurs een koud kunstje zijn, denken velen.

Sommige voorstanders van luchtvaartgroei denken evenwel aan een simpelere oplossing. Zij menen dat veel vakantievluchten ook kunnen worden verspreid over regionale luchthavens.