Nieuws/Wat U Zegt
1518835186
Wat U Zegt

Personeel bij Rijk grondig screenen

Steeds vaker lezen we dat (semi-) overheidspersoneel niet meer integer is, schrijft Anne Vink.

Douanemedewerkers in de haven of op Schiphol die omgekocht drugstransporten doorlaten, politieagenten die cruciale informatie doorspelen naar criminele organisaties, GGD’ers die privacygegevens verkopen van PCR geteste mensen, etc. Hrt is hoog tijd dat personeel pas wordt aangenomen nadat ze uitgebreid gescreend zijn op integriteit, normen en waarden. In Spanje moet iedereen die bij de overheid wil gaan werken, van politie tot ambtenaar en van brandweer tot artsen en verpleegkundigen, eerst een serie examens op eigen kosten doen, over wetskennis, algemene kennis en inzicht, normen en waarden, integriteit en hun burgerbehulpzaamheid.

Anne Vink, Moraira