Nieuws/Wat U Zegt
1523534836
Wat U Zegt

’Eisen niveau basisschool verhogen’

Jan Muijs maakt zich zorgen over de achteruitgang van de leervaardigheid van kinderen op de basisschool.

Een tussentijds onderzoek van de onderwijsinspectie wijst uit dat nog geen driekwart (73 procent) van basisonderwijs-leerlingen het vereiste schrijfvaardigheidsniveau haalt van wat normaal zou moeten zijn voor wie groep 8 achter de rug heeft. In het speciaal basisonderwijs haalt maar éénderde dit niveau.

Sinds de invoering van de Mammoetwet in 1968 is het onderwijs alleen nog maar achteruit gegaan. Om van andere vakken zoals rekenen nog maar niet te spreken. Zelfs de invoering van een versoepelde vaardigheidsambitie van de commissie-Meijerink leidde niet tot het gewenste niveau.

En zo komen er elk jaar weer tienduizenden leerlingen uit het (speciaal) basisonderwijs die niet voldoende op hun toekomst zijn voorbereid en achteraan kunnen aansluiten in de steeds langere rij van kanslozen. Wat je zou willen is dus het opkrikken van het vaardigheidsniveau met alle mogelijke ter beschikking staande middelen. We mogen gewoon niet toestaan dat de vaardigheid nog meer achteruit holt. Maar zo werkt dat natuurlijk niet in ons land. Natuurlijk, de eisen zullen worden bijgesteld. Maar niét omhoog! We willen immers stijgende cijfers tonen inplaats van dalende.

Jan Muijs, Tilburg