Nieuws/Wat U Zegt
1523953820
Wat U Zegt

’Misschien een toontje lager zingen’

Conferencier Seth Gaaikema zong decennia geleden al over dat ’typisch Hollands vingertje’, mailt Nick Koot. Dat piepkleine landje dat overal maar vermanend zijn vinger maar op denkt te moeten steken.

Rutte meent ook nu weer over Iran te moeten zeggen dat Iran’s gedrag niet onbestraft mag blijven. Niemand (behoudens Iran en soortgelijke regimes) zal bestrijden dat dat zo is en juist om die reden is het totaal onnodig en waarschijnlijk ook schadelijk voor de Nederland BV om dat breed uit te venten. Het gebeurt keer op keer en is zeer wel mogelijk de reden dat we in Europa niet genoeg vrienden hebben en voor issues waaronder pulsvissen, stikstof en andere dossiers met een kluitje het riet in worden gestuurd, waar anderen landen jarenlang met van alles wegkomen.

Misschien een idee om eerst het eigen huis maar eens op orde te krijgen en ook daarna een beetje lange termijn te denken en niet onnodig hoog van de toren te blazen. Een typisch Nederlands spreekwoord zegt dat wie kaatst ook de bal moet verwachten’.

Nick Koot