Nieuws/Wat U Zegt
1524122469
Wat U Zegt

Brief 1: ’Doorrekening klimaatplannen herzien’

Het SER-advies om biomassa niet meer te gebruiken is mede ingegeven door het feit dat een meerderheid van de bevolking tegen deze vorm van energie is. Daarom kan voortzetting van gebruik polariserend werken. Waar slaat dit op, vraagt R. Diepen zich af.

De partijen die zitting hadden aan de klimaattafels hebben altijd de mening van de ’lompe’ lekenmassa over de bio-energie terzijde geschoven.

Ook het kabinet is nu min of meer om. Wiebes waarschuwt dat de einddatum van de subsidie en het stoken van biomassa NIET ten koste mag gaan van de klimaatambities. M.a.w.: voorlopig niet afschaffen anders worden de doelen niet gehaald.

Is het geen idee om de doorrekening van de klimaatplannen eens te gaan herzien, rekeninghoudend met afschaffing van biomassa en nvoering van bijvoorbeeld kernenergie, welke laatste door de klimaattafel geweigerd werd mee te nemen in de onderzoeken?

R. Diepen, Breda