Nieuws/Wat U Zegt
1526975
Wat U Zegt

’Misdaad in zuiden kan lonen’

Burgemeester Depla van Breda slaat alarm vanwege het groot aantal geweldsincidenten in en rond Breda, laat Jan Muijs weten. Hij noemt als recent hoogtepunt de twee flatspringers, die van drie hoog naar beneden sprongen.

In die flat werd even later een vermoorde man aangetroffen. Omdat zware zaken vanwege een gebrek aan capaciteit steeds vaker op de plank bljjven liggen, pleit hij voor de komst van 250 extra rechercheurs in de regio. Maar de nood is niet alleen rond Breda zo hoog. Dit probleem doet zich voor in de gehéle zuidelijke grensstreek. En zou je met extra personeel veel zaken kunnen aanpakken en oplossen, dan ben je er nog niet. Dan doemt er in de strafrechtketen een rem op bij de rechtbanken, die de overvloed van zaken ook vanwege de bestaande ondercapaciteit niet aan kunnen. Met als gevolg dat veel zaken stranden en zelfs worden geseponeerd vanwege tijdsoverschrijding. Dus linksom of rechtsom, criminelen zullen uiteindelijk toch niet allemaal hun verdiende loon krijgen.

Jan Muijs, Tilburg