Nieuws/Wat U Zegt
1527695
Wat U Zegt

’Huiseigenaar gaat er niet meer op vooruit’

Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) gaan huiseigenaren er de komende jaren meer op vooruit dan huurders (DFT. 11/1), stelt A. Peels.

Onder Rutte III kunnen zij zich ondanks de voorgenomen (oneerlijke) woningmarktregelingen verheugen op een koopkrachtstijging van 1,4 procent tegen huurders op 0,8 procent. Het lijkt er op dat het CPB bewust geen melding maakt van de extra kosten die huiseigenaren hebben om o.a. de ’aflosboete’ onder Rutte III enigszins goed te praten! Huurders hebben geen extra kosten in tegenstelling tot eigenaren van woningen. Met extra kosten wordt onder meer bedoeld: schilderonderhoud buitenkant woning, onderhoud/ aanschaf cv-ketel, onderhoud/aanschaf goten en regenpijpen plus alle voorkomende onderhoudskosten en wat er vanwege ouderdom vervangen moet worden. Verder zijn er nog andere bijkomende kosten zoals extra belastingen in de vorm van het huurwaardeforfait en de gemeentelijke belastingen. Hoezo meer koopkrachtstijging dan huurders?

A. Peels, Eindhoven