Nieuws/Wat U Zegt
1534702010
Wat U Zegt

’Brand door verplichte ventilatie in varkensstallen’

Uitslag Stelling: Dierenwelzijn staat voorop

Meer dan de helft (55%) van de deelnemers aan de Stelling van de Dag is het erover eens: „Met zoveel stalbranden en dierenleed moeten er zeker strengere regels komen voor de veehouders. Bovendien zijn de stallen veel te groot.”

Het gaat nogal eens mis de afgelopen maanden. Bij grote branden zijn dit jaar ten minste 176.000 kippen, varkens en koeien gestikt of levend verbrand in de stal. Telkens grijpt het vuur razendsnel om zich heen en is er tot groot leedwezen van de veehouders, vaak geen redden meer aan.

Ruim drie kwart (77%) van de stellingdeelnemers juicht het toe dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid - de instantie die zich met rampen en grote ongelukken bezighoudt - onderzoek gaat doen naar de mogelijke oorzaken van de stalbranden. Want: „Het is een grove schande dat er keer op keer tienduizenden dieren op een vreselijke manier aan hun einde komen. En we staan erbij en kijken er naar.”

De veehouders zelf valt niet echt wat te verwijten, vindt 55%. „Ik denk dat de boeren genoeg hun best doen en wel degelijk begaan zijn met het lot van hun dieren. Al vinden ze vaak wel snel dat ze hun zaakjes op orde hebben en dat de kans maar klein is dat er juist bij hen wat gebeurt.”

Een derde (33%) denkt dat kippen- en varkensboeren afwachtend zijn met brandwerende maatregelen, „omdat dat nou eenmaal geld kost. En de boeren hebben het al zo lastig.” Anderen menen dat veehouders hun dieren vooral zien als economisch goed (11%) of nalatig zijn omdat de verzekering toch wel betaalt als de boel in vlammen opgaat (8%).

„Het probleem van de stalbranden is ontstaan door alle regelgeving op milieugebied”, stelt een respondent resoluut. „De veehouders hebben luchtwassers in hun stallen moeten plaatsen tegen ammoniakuitstoot en stankoverlast. Al die elektrische installaties vormen een risico. In de ventilatiekanalen hoopt zich stof op. Een vonkje is genoeg. Door de afzuigers verspreidt de brand zich razendsnel naar boven. De overlevingskans van varkens is dan nihil. Sprinklers werken te langzaam, en openslaande vluchtdeuren, dat snappen dieren in paniek meestal niet.”

Verschillende deelnemers wijzen erop dat - ook weer vanwege de milieuregels - knagend ongedierte nauwelijks nog preventief mag worden uitgeroeid. „Muizen en ratten bijten de bekabeling stuk met als gevolg kortsluiting!”

„Er is geen enkele boer die brand wil”, benadrukt een stemmer. „Voor de nieuwere stallen zijn de veiligheidseisen aangescherpt. Maar soms gebeurt het tóch helaas. Niet alles is te voorkomen.”

Opvallend is dat stellingdeelnemers met de beschuldigende vinger naar dierenactivisten wijst. „Milieuterroristen deinzen nergens voor terug. Ze lopen zomaar de stallen in en uit...”

„Boeren moeten niet worden gedwongen, maar geholpen”, schrijft iemand. „Ook financieel.” Om de brandveiligheid te vergroten zou er subsidie moeten komen, vindt 58%.

„Ik ben zo langzamerhand een beetje klaar met alle kritiek van dierenrechtenorganisaties en milieuridders. Het woord stikstof kan ik niet meer horen. Zoals altijd heeft de boer het gedaan, hij is nalatig, ongemotiveerd, slecht voor zijn dieren... en de verzekering betaalt toch wel als er brand is.... hou toch op! Boeren ik sta achter jullie voor 100-duizend procent.”