Nieuws/Wat U Zegt
1541519192
Wat U Zegt

Deelnemers: staking leraren morgen gerechtvaardigd

Uitslag stelling: ’Onderwijs Haags stiefkind’

De leraren zetten de staking morgen terecht door, vindt bijna twee derde van deelnemers aan de Stelling van de Dag. „Die 460 miljoen euro van het kabinet is geen structurele oplossing voor het lerarentekort”, klinkt het alom.

De frustratie en boosheid onder de leraren over het salaris, de werkdruk en de te grote klassen is ongekend hevig en de bereidheid om het werk morgen neer te leggen om structureel iets te veranderen aan de problemen is groot. Het vrijdag gesloten convenant tussen de bonden en Onderwijsminister Arie Slob wordt afgewezen, vooral omdat het om een eenmalige toezegging van het kabinet gaat.

Veel deelnemers snappen niet dat de grootste onderwijsbond Aob eerst akkoord kon gaan met het convenant. De meesten denken dan ook dat de bond het verzet onder de leraren heeft onderschat. Bovendien heeft oud-voorzitter van het dagelijks bestuur van de Aob, Liesbeth Verheggen, het ook niet slim gespeeld door gelijk haar handtekening onder het akkoord te zetten zonder eerst ruggespraak te houden met het hoofdbestuur en de achterban, stellen acht op de tien deelnemers.

De teleurstelling in het onderwijsveld over de opstelling van de overheid ten opzichte van het personeel en de problemen is eveneens enorm. Zo schrijft een leerkracht van een basisschool: „Ik sta zelf voor de klas en weet hoe het ervoor staat in het basisonderwijs! Er moet echt nog veel gebeuren om het vak aantrekkelijker te maken: kleinere klassen, minder administratieve taken, meer voorbereidingstijd voor het lesgeven, werkdruk verlichten en nog veel meer redenen.”

Meerdere respondenten onderschrijven het negatieve sentiment. Zo kijkt een voorstander van de staking terug: „Zoals gebruikelijk hebben regeringen in de afgelopen 40 jaar verzuimd om duidelijke maatregelen te nemen met betrekking tot het onderwijs.” Een ander valt bij: „Het kabinet neemt het onderwijs niet serieus gezien noodmaatregelen zoals onbevoegden voor de klas. Dit probleem zit er al jaren aan te komen, maar er is nooit iets meegedaan.”

Er is vooral veel kritiek op het passende onderwijs, waardoor de werkdruk enorm zou zijn toegenomen. „Kinderen met een beperking zorgen voor een te hoge werkdruk in het reguliere onderwijs, waardoor andere kinderen te weinig aandacht krijgen.” Daarnaast wordt veelvuldig gewezen op de salarisverschillen binnen het werkveld: „De salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs zal gedicht moeten worden, zodat het voor jongeren weer aantrekkelijk wordt om naar de Pabo te gaan en om ervoor te zorgen dat er niet nog meer leerkrachten vanuit het primair onderwijs overstappen naar het voortgezet onderwijs.”

Niet alleen spelen de bekende problemen een rol in de ’onderwijsopstand’, ook aan de basis gaat het al mis. Zo stelt een betrokkene dat de lerarenopleiding Pabo terug naar de basis moet omdat anders potentiële kandidaten gemakkelijk afhaken. „Er moet meer aandacht komen voor het lesgeven en minder voor verslagen en reflecteren.”

Ruim een derde van de respondenten wil geen staking. Deze groep vindt dat de leraren tevreden moeten zijn met hun salaris en de vakanties. Ook wordt erop gewezen dat ouders de dupe zijn: „Geen staking en dan weer wel, erg verwarrend en lastig op te lossen.”