Nieuws/Wat U Zegt
1546380624
Wat U Zegt

Lezers: capaciteit elektriciteitsnet op orde brengen

Uitslag stelling: ’Vergroening gaat te snel’

Het plan van het kabinet om huiseigenaren vanaf 2026 te verplichten een warmtepomp aan te schaffen bij vervanging van de cv-installatie wordt door de stellingdeelnemers massaal afgekeurd. Slechts 5 procent staat achter dit plan.

De meeste stemmers vinden de vergroeningsplannen vooral erg onrealistisch: „Onhaalbaar. Als je op dit moment een hybride warmtepomp wilt, moet je al een jaar wachten. Die dingen zijn niet leverbaar door tekorten van onderdelen en dergelijke”, weet een deelnemer die zelf op een warmtepomp wacht.

Om over de kosten nog maar niet te spreken: „Niet iedereen heeft zomaar ergens 6000 euro liggen”, zegt een stemmer. De aanschaf- en installatiekosten van de warmtepomp zijn veel te hoog, zo vindt men. En: „Voor je een hybride pomp aanschaft moet je huis eerst geïsoleerd worden anders heeft het weinig zin. Ook werkt de pomp het beste in combinatie met zonnepanelen. Dan ben je zo 20.000 euro verder.”

De meeste stemmers vinden wel dat verduurzaming van woningen gesubsidieerd moet worden, maar de huidige subsidiëring van 30% is niet genoeg om verduurzaming voor de gemiddelde burger betaalbaar te maken, stelt men. „De meeste Nederlanders kunnen dit niet betalen, zelfs niet met die 30% teruggave, waarvan je niet weet hoe lang je daarop mag wachten”, zegt een stemmer. Iemand anders: „Je zult maar 70-plusser zijn en aan al deze ongein moeten voldoen. Veel ouderen hebben bewust hun hypotheek bijna afbetaald om nu rond te komen van AOW en pensioen!”

Daarnaast vragen velen zich af wie dit werk zal moeten uitvoeren gezien het tekort aan monteurs. Een reactie: „De prijzen blijven hoog omdat het aanbod te laag blijft door problemen met elektra, te weinig productiecapaciteit en te weinig monteurs. Rijken kunnen zich dat permitteren, armen moeten daardoor meer betalen door duurder gas.” Van de deelnemers heeft 46 procent al diverse aanpassingen gedaan om zijn huis te vergroenen. Een bijna even groot deel geeft echter aan dit niet te doen vanwege de kosten. Velen vrezen dan ook dat de klimaatregels tot meer ongelijkheid zullen leiden omdat niet iedereen zich dezelfde maatregelen kan permitteren.

In tegenstelling tot minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) die vindt dat het tempo waarop huizen ’groener’ moeten worden omhoog moet, vinden veel deelnemers juist dat het allemaal te snel gaat. Men is ook bang dat het elektriciteitsnetwerk de snelle energietransitie niet aan kan. „Door alles gelijk te willen (warmtepomp, elektrisch koken, elektrische auto etc.) stevenen we af op een energie-infarct wat zeer veel schade zal veroorzaken in de samenleving”, verwacht een stemmer.

De capaciteit van de elektriciteitsnetwerken moet dus eerst op orde worden gebracht voordat meer mensen overstappen op met name zonnepanelen, vindt het gros. „Eerst zorgen dat de infrastructuur in orde is. Dan beginnen met verduurzamen.”

Het dwingende karakter van de klimaatregels staat veel deelnemers tegen: „Verduurzaming is alleen goed als mensen hier zelf voor kiezen, overheidsdwang werkt niet”, denkt iemand. En: „Wonen is al een luxe en hierdoor wordt wonen helemaal ontoegankelijk voor velen. Laten ze hun pijlen maar richten op meer huizenbouw.”

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop