Nieuws/Wat U Zegt
1551203376
Wat U Zegt

Deelnemers steunen idee van een FBI tegen drugsmisdaad

Uitslag stelling: ’Stop met het gedoogbeleid’

Hoewel velen betwijfelen of de strijd tegen de georganiseerde misdaad in Amsterdam te winnen is, moeten alle kennis en middelen worden ingezet om de drugscriminaliteit een halt toe te roepen. Dat vinden de meeste stellingdeelnemers (87 procent).

Het rapport De Achterkant van Amsterdam van hoogleraar Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp waarin het beeld wordt geschetst dat de drugspenoze vrij spel heeft in Amsterdam, heeft een schokgolf veroorzaakt in de maatschappij. Veel respondenten wijzen erop dat het gevecht tegen de drugspenoze erg moeilijk zal zijn en dat het veel te lang op z’n beloop is gelaten. Zo stelt een scepticus: „Eind zestiger jaren, vorige eeuw, vergaarden drugsdealers hun eerste kapitaal en kregen door dat zij zwart geld door onroerend goed te kopen konden witwassen. Toen was een deltaplan tegen de drugscrime een goed idee geweest. Nu wordt Amsterdam, dat dorpje aan het IJ, bestuurt door de georganiseerde misdaad.” En een ander valt bij: „Die strijd is nooit meer te winnen. Die criminelen zijn vele malen slimmer dan die ambtenaren die allerlei stuurgroepen, beleidscommissies en overlegorganen zullen initiëren en er vooral over gaan praten. Dit nog los van de informatie die criminelen kopen van diezelfde overheden. Het categorisch gebrek aan slag- en daadkracht en bewezen onkunde geeft de onderwereld alle ruimte.”

Meerdere deelnemers geloven dat de zaak hopeloos is met de huidige Amsterdamse bestuurders aan het bewind. Één van hen stelt: „De stad is stuurloos geworden op alle fronten. Met dank aan het jarenlange wanbeleid van de linkse politiek. Wegkijken en de fatsoenlijke burger leegroven, dat is alles wat zij kunnen. Halsema behoort ook tot die kliek.” Hoewel de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema de initiator was van het onderzoek, is zij voor de meesten toch niet de aangewezen persoon om de strijd tegen de misdaad te leiden. Het gedoogbeleid van linkse gemeentebesturen die volgens het rapport het handhaven van wetten en regels ’rechts’ vonden, heeft veel kwaad bloed gezet onder de deelnemers. „Goh... heeft het theedrinken van al die linkse burgemeesters toch iets opgeleverd: chaos en een niet meer te temmen misdaad. Chapeau”, sneert een boze respondent.

Überhaupt wordt het gedoogbeleid van softdrugs door velen naïef genoemd. „Enerzijds cannabis gedogen en vervolgens verbaasd zijn dat het met de drugs volledig uit de hand loopt. Toeristen komen naar Nederland om de coffeeshops te bezoeken, maar zullen vaak ook andere zaken willen proberen”, veronderstelt iemand.

De aanbeveling in het rapport van de opstellers Tops en Tromp om de verkoop van cannabis in de hoofdstad aan toeristen te verbieden wordt gesteund. Maar het gaat velen nog niet ver genoeg. Het onderscheid tussen soft- en harddrugs moet van tafel, klinkt het. De meesten zijn voorstander van een zero-tolerancebeleid tegen alle drugs en tegen drugscriminelen. „Stoppen met gedogen en eindelijk eens gaan handhaven”, klinkt het geregeld.

De meesten denken dat een ’deltaplan’ tegen de drugsmisdaad, waarin alle kennis en middelen worden ingezet en gestroomlijnd, een positief effect kan hebben. Het idee van een FBI dat zich alleen gaat richten op de drugscriminaliteit wordt massaal omarmd.