Nieuws/Wat U Zegt
1556672285
Wat U Zegt

Brievencompetitie

Brief 1 ’Politiek moet ingrijpen op huizenmarkt’

Herhaaldelijk wordt door deskundigen op het gebied van woningproblemen gesuggereerd dat als er meer seniorenwoningen worden gebouwd er meer lucht komt op de woningmarkt, stelt M. van den Berg.

Dat is eenvoudig gezegd want ik heb zo mijn twijfels over de mogelijkheden vooral voor starters en mensen met een minimuminkomen, maar ook zelfs voor modale inkomens kan het toch een brug te ver zijn. Huizen en appartementen die door ouderen werden gehuurd worden na vertrek meestal opgeknapt met een huurverhoging tot gevolg en de koophuizen blijven met die stijgende koopprijzen ook nog steeds onbereikbaar voor de eerder genoemde inkomensgroepen.

Ik vraag mij zo langzamerhand af of de politiek niet wat meer de realiteitszin moet nastreven op dit gebied.

M. van den Berg , Den Haag

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: