Nieuws/Wat U Zegt
1565975520
Wat U Zegt

’Het hele jaar op stal is slecht voor dierenwelzijn’

Uitslag Stelling: Laat koeien lekker grazen

Nagenoeg alle deelnemers aan de Stelling van de Dag vinden dat koeien gewoon in de wei moeten kunnen lopen. Door de Natuurbeschermingswet dreigen boeren een vergunning nodig te hebben om hun koeien te laten grazen in de weilanden.

De provincie Overijssel wil deze vergunningsplicht laten varen, omdat dit voor de boeren te ingewikkeld is. Bovendien zouden koeien die buiten staan juist minder stikstof produceren. De rechter heeft hier een stokje voor gestoken, onder meer omdat niet bewezen is dat buiten lopende koeien minder stikstof in de lucht veroorzaken. Ondanks het oordeel van de rechter, geven bijna alle stemmers de provincie hierin gelijk. „De poep en pies van de koeien komt in de wei niet bij elkaar, waardoor er geen ammoniak en dus stikstof ontstaat”, zo weet een deelnemer. „Die stikstof wordt niet eens gemeten, dus hoe weet je waar die stikstof vandaan komt?”

Al deze maatregelen hebben te maken met de stikstofproductie van de landbouw. Echter, slechts een kwart van de stemmers vindt dat hier iets aan gedaan moet worden. Een reactie: „Zo lang men elkaar tegenspreekt over stikstof- en milieu-eisen, zou je moeten wachten met zulke eisen. Bovendien zijn de boeren zelf al heel actief met het verminderen van hun stikstof-uitstoot. Laat eerst maar eens zien wat hiervan de resultaten zijn.”

Ook denkt maar een kwart van de deelnemers dat Nederland zou toe kunnen met minder veeteelt. Verder vindt slechts een tiende dat boeren gestimuleerd moeten worden in het stoppen met hun bedrijf. Een respondent: „Laten we hierbij in ons achterhoofd houden dat we -mede door de oorlog in Oekraïne- misschien wel zelfvoorzienend moeten worden. Dus laat de boeren met rust.” Een andere respondent: „Pak nou eens die grote vervuilers aan, in plaats van onze hardwerkende boeren.”

Bijna alle stemmers zijn ervan overtuigd dat alle stikstofmaatregelen zijn opgetuigd om de boeren dwars te zitten. Veel lezers hebben juist niets dan lof voor de boeren. „Wat doet iedereen toch moeilijk over onze prachtboeren. Kap daarmee.” Een andere reactie: „Een paar milieufanaten proberen hun zin door te drijven, ten koste van onze boeren en over de ruggen van onze koeien.”

Een koe in de wei, is volgens nagenoeg de meeste stemmers een teken van diervriendelijkheid. Een respondent noemt alle voordelen op van koeien die in het gras lopen: „Een typisch Hollands landschap en je hebt minder kunstmest nodig om het land vruchtbaar te maken.” Een ander reageert: „Wat een hysterische benadering van de milieubeweging. Die wil koeien opsluiten in stallen, voor een probleem dat waarschijnlijk niet bestaat.”

Ook denkt een grote meerderheid dat melk van koeien die in de wei lopen, lekkerder is dan melk van koeien die op stal staan. Een stemmer gaat nog verder:”,Je heb door ’gras’koeien betere kwaliteit van melk en vlees, dus je hebt er minder van nodig.” Een andere respondent: ,,Ik weet niet of de melk er lekkerder van wordt, maar door het idee dat die komt van een gelukkige koe smaakt het wel beter.”

Verder is driekwart genegen meer te betalen voor melkproducten van koeien die in wei staan. Een stemmer denkt juist dat het andersom is: „Melk wordt juist duurder door megastallen, omdat de koeien gevoerd moeten worden. In de wei is gratis gras.”