Nieuws/Wat U Zegt
1567490791
Wat U Zegt

Uitslag Stelling: Voerverbod voor krijsers

Meeuwen zijn een plaag, zo vindt driekwart (74%) van de stemmers op de Stelling van de Dag. Ze terroriseren met name de binnensteden met hun oorverdovend gekrijs en maken er overal een bende van doordat ze de vuilniszakken open pikken.

Met name in de grote steden klagen bewoners steen en been en een grote meerderheid van de stemmers denkt dat zij een punt hebben. Niet alleen in de stad, maar ook in de nieuwbouw hebben mensen last. Een bewoner: „Zelfs in onze nieuwbouwwijk met ondergrondse containers nestelen ze zich op de daken. Ze maken verschrikkelijk herrie en poepen alles onder. En ze vallen je gewoon aan als je te dicht in de buurt komt. Echt niet normaal.”

Gemeenten moeten dan ook alles op alles zetten om de meeuwenoverlast te beperken, zo vinden veruit de meesten. Veel stemmers klagen over dat gemeenten ’niks’ doen. „Ik woon al 55 jaar in Zandvoort en vroeger hadden we echt geen last van meeuwen. Handhavers lopen rond, maar doen niets aan het voeren. Er staan ook te weinig borden met ’verboden te voeren’.”

Toch merkt een stemmer uit Den Haag wel verbetering. „Ondergrondse vuilcontainers helpen wel. In het voorjaar gaven we aan dat er meeuwennesten op de platte daken waren en dan werden die eieren vervangen door nepeieren. Dat werkt. Maar mensen moeten zelf ook meehelpen door absoluut geen eten over het balkon te gooien. Daar moeten echt hoge boetes op komen.”

Deskundigen weten dat meeuwen al bijna een eeuw lang in de steden te vinden zijn. Desondanks vindt twee derde van de stemmers niet dat de vogels er thuishoren. „Die zogenaamde deskundigen moeten maar een middag op mijn balkon komen zitten.” Een andere: „Wat een quatsch. Muizen en ratten verblijven ook al sinds mensenheugenis in de stad en die verdelgen we ook.” Iemand merkt ook op: „Meeuwen horen aan zee, niet in de binnenstad van Utrecht.”

„Meeuwen verlaten omdat vossen hun eieren roven, hun natuurlijke broedgebied aan zee en broeden hun eieren uit op de daken van dorpen en steden.” Uit statistieken zou blijken dat de meeuwenpopulatie iets terugloopt. Toch geloven de meeste stemmers dat niet. Iemand merkt op: „Ze zijn misschien niet vermeerderd, maar zijn veel agressiever geworden. Net als de mensen. Je zou ze moeten verbannen of de populatie moeten uitdunnen. Heropvoeden is niet mogelijk.”

Andere stemmers zouden het prima vinden als het wordt toegestaan om op meeuwen te schieten. „Het is volstrekt onbegrijpelijk dat deze beesten worden beschermd.”

Oorzaak van de hinder volgens bijna alle respondenten de toegenomen hoeveelheid zwerfvuil. Ondergrondse containers zouden het probleem volgens een meerderheid kunnen oplossen.

Meer fiducie hebben respondenten in het tijdens het broedseizoen (in mei) op grote schaal vervangen van meeuweneieren voor nepexpemplaren. Ook een algeheel voerverbod voor vogels, zoals onlangs ingevoerd in Amsterdam, zou volgens de meesten soelaas kunnen bieden.

Met hun gekrijs en enorme snavels, zijn meeuwen niet bepaald knuffelbaar. De meeste stemmers vinden het dan ook vervelende vogels. De meeste stemmers vinden het dan ook de meest overlastgevende dieren in de stad. Zelfs ratten vinden respondenten minder vervelend.

Download PDF:

Bijlage 1