157695
Wat U Zegt

Gratis wind duur voor burger

Wind is gratis, maar windmolenparken bepaald niet. Burgers betalen ervoor terwijl ze er niets voor terugkrijgen. Bedrijven als Shell daarentegen wel, zegt Wim Everwijn.

Hij schrijft:

Nu het windmolenpark Gemini, met maar liefst 150 windmolens, sinds kort operationeel is, worden wij als vanouds weer in slaap gesukkeld met indrukwekkende cijfers, onder het oogmerk de argeloze burger te misleiden.

Bij dat soort evenementen valt het mij altijd op dat de productiecapaciteit van windmolens altijd wordt gevisualiseerd: of in het aantal personen, of in het aantal huishoudens. Dat doen bureaus die daarvoor zijn ingehuurd buitengewoon slim aangezien ons voorstellingsvermogen de link met personen en/of huishoudens buitengewoon snel kan leggen. En zo worden er met het zeewindpark Gemini in het gunstigste geval 2 miljoen personen dan wel 800.000 huishoudens van stroom voorzien, oftewel 1% van het totale stroomverbruik in Nederland. Zou zo’n bureau echter de capaciteit van windmolens afzetten tegen de grootste stroomafnemers – de industrie – dan zou het wel erg opvallen dat zo’n megaproject - als Gemini moet worden gezien met z’n 150 gigantische windmolens – hooguit een druppel op de gloeiende plaat is.

Als gezegd: de huishoudens in Nederland, zo’n 8 miljoen, verbruiken jaarlijks 10% van de totale stroomproductie. De overige 90 % komt aldus voor rekening van de industrie. Deze 150 windmolens op zee ( kosten 2.8 miljard euro!! ) wekken slechts 1% van de totale behoefte op zodat men 100 van deze parken ( 15.000 molens ) tegen een kostenpost van 280 miljard euro exclusief onderhoud en vervanging zouden moeten bouwen op zee om Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele grondstoffen. Let wel: deze kostenposten zijn exclusief de backupcentrales.

U merkt: Wind is weliswaar gratis maar de totale investeringen komen wel van de gebruikers middels een verplichte speciale verhoging op de energierekening. Nu dacht ik als simpele burger met mijn verplichte bijdrage op de energierekening te kunnen optreden als investeerder om daar later wellicht een mooi dividend van te mogen ontvangen maar dan heb ik dat dus verkeerd begrepen. Enkel de grote markpartijen Shell, cum suis, hebben onder Staatsgarantie leningen gekregen en gebruiken uw en mijn geld dat wij verplicht moeten afstaan om volstrekt risicoloos windparken te bouwen en te exploiteren.

Zo blijkt maar weer eens dat politici, behoudens het bouwen van luchtkastelen ook bedreven zijn in het verkopen van windmolens en luchtfietserij aan het argeloze publiek.