Nieuws/Wat U Zegt
1581531519
Wat U Zegt

’Gaskraan Groningen nog niet dichtdoen’

De eerstvolgende jaren blijft gas nodig. Het is nog te vroeg om de Groningse gaskraan dicht te draaien, betoogt Bish Ganga.

Het Groninger gas ligt bij wijze van spreken voor het oprapen. Er ligt een moderne infrastructuur om het te winnen. Met verlies van veel investering van geld en technische kennis en middelen is het traject ingezet van afbouw. De gaskraan wordt langzamerhand dichtgedraaid en het land wordt afhankelijk van importgas, zeker de eerstkomende jaren. Het transitieproces naar een fossielvrije samenleving is ingezet, maar de eerstkomende jaren blijft het gas nodig.

Zou het een idee zijn de eerstkomende jaren het Groninger gas te laten stromen, terwijl het transitietraject wordt ontwikkeld en langzamerhand ingevoerd? Land en volk zouden er baat bij hebben, terwijl hard wordt gewerkt aan het proces naar een klimaat-neutrale situatie.

De bewoners die getroffen zijn en die mogelijk nog getroffen zullen worden bij voortzetting van de gaswinning, dient dan een oplossing te worden geboden in de vorm van goede zorg, begeleiding en uitkoopregelingen, zodat zij kunnen verhuizen naar omgevingen zonder aardbevingen. Van de bewoners die willen blijven wonen, worden de woningen vakkundig hersteld en aardbevingsbestendig gemaakt. Tot slot zou de bouwverordening voor die gebieden zodanig aangepast kunnen worden dat in de risicogebieden slechts woningen komen die aardbevingsbestendig zijn.

In bijvoorbeeld Japan met jaarlijks 1500 aardbevingen weet men niet anders. Ze hebben er een modus vivendi ontwikkeld. Moet hier ook mogelijk zijn, denk ik.

Bish Ganga, Leiderdorp