Nieuws/Wat U Zegt
1587870
Wat U Zegt

Stemmers vinden fabrikanten geneesmiddelen te machtig

Uitslag stelling: Winst mag geen drijfveer zijn

Medicijnen die het leven van een patiënt kunnen redden, moeten altijd worden vergoed. Dat vindt de meerderheid (61 procent) van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. De meeste respondenten vinden wel dat de medicijnen te duur zijn.

Vijfhonderd patiënten met de spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA) wachten in spanning op de beslissing van minister Bruno Bruins of het medicijn Spinraza in het basispakket wordt opgenomen. Dit peperdure medicijn kost het eerste behandeljaar ruim 5 ton per patiënt, een bedrag waarvan 82 procent zegt te schrikken. Zes op de tien deelnemers zeggen er geen bezwaar tegen te hebben als de zorgpremie jaarlijks 4 euro per verzekerde omhoog zou gaan om dit medicijn te kunnen verstrekken. ,,Je mag iemand nooit de kans op genezing onthouden”, aldus een respondent. Of zoals een andere stemmer het stelt: ,,Iedereen heeft het recht om te leven.”

Een deelnemer benadrukt het verschil tussen levensreddende medicijnen en levensverlengende medicijnen. ,,Is het verlengen van een leven met één of twee jaar deze kosten waard? Een duivels dilemma! Voor de betreffende families is dat zeker het geval. De oplossing ligt in het aanpakken van de farmaceuten. Deze bedrijven boeken elk jaar miljarden winsten.”

Toch vindt ruim 40 procent het terecht dat sommige medicijnen niet worden vergoed.

De leeftijd van de patiënt mag volgens een derde van de deelnemers meewegen bij de beslissing om een middel wel of niet te vergoeden.

Dure behandelingen moeten volgens een stemmer gerelateerd worden aan de leeftijd en de verwachte levensduur. ,,Een kostbare behandeling voor drie maanden verlenging voor een 80-jarige lijkt mij nutteloos.” Niet iedereen is het daar mee eens. ,,Ieder leven dat wordt gered is er één en dat dient niet af te hangen van de leeftijd.”

De hoge medicijnprijzen zijn veel mensen een doorn in het oog. Het argument van farmaceuten dat de prijzen in lijn zijn met de hoge ontwikkelkosten, wordt door de overgrote meerderheid niet geloofd. Zo vraagt iemand zich af hoe het komt dat medicijnen in het buitenland veel goedkoper worden aangeboden dan in Nederland. De ontwikkelkosten kunnen best omlaag worden gebracht, denkt 89 procent. Hoe hoog die kosten nu zijn, is onduidelijk. Bijna alle deelnemers vinden dat de farmaciereuzen hier transparanter in moeten zijn.

Driekwart vindt dat de overheid een plafond voor de prijzen moet instellen. Een deelnemer ziet liever dat dit op Europees niveau wordt opgepakt, maar heeft niet de illusie dat dit op korte termijn zal gebeuren. ,,In Brussel hebben ze het liever over stofzuigers die teveel herrie maken.”

De meeste respondenten vinden dat de overheid de ontwikkeling van medicijnen niet alleen aan de markt moet overlaten en zelf moet gaan investeren in onderzoek. ,,Farmaceuten weten dat mensen en overheden heel ver zullen gaan om tóch dat medicijn te kunnen krijgen. Daarmee hebben ze ons in de tang, daar moeten we vanaf”, stelt een deelnemer. ,,Winst moet geen drijfveer zijn”, vindt een andere respondent die graag ziet dat de overheid zich via universiteiten gaat toeleggen op de ontwikkeling van medicijnen. ,,Doorbreek het monopolie van de farmaceuten!”