Nieuws/Wat U Zegt
1590048145
Wat U Zegt

’Three is a crowd’

Laat justitie de Amerikaanse regeling ’three is a crowd’ overnemen bij het bepalen wie aansprakelijk is voor de schade die veroorzaakt is bij rellen, stelt R. Musquetier.

Hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer legt uit wie er eventueel aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade tijdens rellen. Hierbij geeft hij aan dat het mogelijk is de schade te verhalen op de relschoppers, maar dan komen er de nodige ’mitsen en maren’ omdat moeilijk vast te stellen is wie de schade heeft berokkend. In Amerika geldt de regeling ’three is a crowd’. M.a.w. als je er niets te zoeken hebt zorg dan dat je wegkomt. Als je dat niet doet word je gearresteerd en medeverantwoordelijk gesteld voor de veroorzaakte schade, ongeacht of je die wel of niet hebt veroorzaakt. Laat justitie daar eens mee beginnen, dat maakt de zaak veel makkelijker.

R. Musquetier, Den Haag