15917
Wat U Zegt

Voorbehoud bij Indië- onderzoek

Bij de huidige aansporingen tot een Indië-onderzoek zou ik een paar kanttekeningen willen maken. Het gaat met name om de bewering dat Nederlandse militairen uit vaderlandsliefde tegen de Indonesiërs zouden hebben gevochten, zoals mevr. Pia van der Molen (dochter van een Indië-veteraan) in de Telegraaf van 2 december jongstleden stelt.

Het merendeel van de Nederlandse soldaten, waaronder ondergetekende, die later deelnamen aan de zogenaamde politionele acties, werd gevormd door dienstplchtigen en vrijwilligers die in feite dus geen andere keus hadden.

Laten we nu toch eens ophouden om de excessen iedere keer weer op te rakelen. Die hebben bij de beide partijen op een gruwelijke manier plaats gevonden. Ik noem aan de Indonesische kant alleen maar de Bersiap-periode, de trekbommen en de inzet van kindsoldaten. Aan onze kant onder meer de gruwelijke acties van Westerling.

Bij onze troepen hebben vast een aantal criminele elementen gezeten; de hele groep van militairen bestond uit een doorsnee van onze bevolking. Houd eens op met miljoenen euro’s in te zetten voor onderzoek naar iets waarvan de daders en de slachtoffers bijna allen zijn overleden.

Jack Schaub,

Bovensmilde