Nieuws/Wat U Zegt
1591873448
Wat U Zegt

’Roep om kiesdrempel te laat’

Na de verkiezingen komt de spreekwoordelijke aap uit de mouw, zegt Jan Pronk. Politiek Den Haag vindt het aantal kleine fracties in de Tweede Kamer plotseling een probleem.

Naar de mening van de 67 geënquêteerde oud-Kamerleden heeft een fractie pas voldoende slagkracht als deze uit minimaal 11 leden bestaat. De roep vanuit diverse hoeken om een kiesdrempel in te stellen wordt echter al jaren halsstarrig genegeerd.

Om nu met een dergelijk statement te komen is dus mosterd na de maaltijd. We zullen het de komende 4 jaar gewoon weer met een fors aantal niets toevoegende splinterpartijtjes moeten doen.

Jan Pronk, Beverwijk