Nieuws/Wat U Zegt
1597105249
Wat U Zegt

’Waterstof uit elektriciteit is de oplossing’

Lithiumbatterijen kunnen gevaar opleveren en bevatten giftige stoffen. Dit is een reden te meer om de ogen te richten op waterstof en in het bijzonder de productie ervan, vindt H.M. Bontan.

Daarom een oproep aan het bedrijfsleven en de Technische Universiteiten voor het ontwerpen en realiseren van compacte elektriciteit naar omvormers die de elektriciteit van zonneparken en windmolens omzetten in waterstof.

De productie van waterstof op deze manier kan tevens zorgen voor een beperkte verzwaring (investeringen) van het hoogspanningsnet en het huidige gasleidingnetwerk kan dienen als transport van waterstof voor de verwarming huizen en gebouwen, oliemaatschappijen hebben het netwerk voor de distributie van waterstof voor de mobiliteit.

Ondernemend Nederland, wacht niet op de overheid, laat zien waar U toe in staat bent.

H.M. Bontan, Woudenberg