15993
Wat U Zegt

Deelnemers kunnen flappentap niet missen in de buurt

Plofkrakers hard straffen

Bij een plofkraak in Kerkdriel moesten bewoners worden geëvacueerd. De winkeleigenaar werd mishandeld en de ravage was enorm.

Bij een plofkraak in Kerkdriel moesten bewoners worden geëvacueerd. De winkeleigenaar werd mishandeld en de ravage was enorm.

Geldautomaten moeten niet verdwijnen uit woonbuurten, vindt bijna driekwart van de stellingdeelnemers. „Het lijkt mij een beter idee als de politie er voor gaat zorgen dat de plofkrakers zélf uit het straatbeeld verdwijnen.” Geldautomaten moeten niet verdwijnen uit woonbuurten, vindt bijna driekwart van de stellingdeelnemers. „Het lijkt mij een beter idee als de politie er voor gaat zorgen dat de plofkrakers zélf uit het straatbeeld verdwijnen.”

Bij een plofkraak in Kerkdriel moesten bewoners worden geëvacueerd. De winkeleigenaar werd mishandeld en de ravage was enorm.

Bij een plofkraak in Kerkdriel moesten bewoners worden geëvacueerd. De winkeleigenaar werd mishandeld en de ravage was enorm.

Iets meer dan de helft van de respondenten zegt niet te vrezen voor het explosieve geweld zoals dat bij recente plofkraken is gebruikt. Het verwijderen of verplaatsen van geldautomaten noemt iemand zelfs ’wijken voor terreur’: „Dat moet je nooit doen. Zorg voor betere beveiliging, dat lijkt me zinvoller.” Een ander merkt op: „Als je ze uit bewoonde gebieden haalt en verplaatst naar bijvoorbeeld stille industrieterreinen, werk je de overvallers juist meer in de hand.”

De meeste deelnemers zouden het een goed plan vinden als bankbiljetten worden besmeurd met inkt of verf, zodra een crimineel probeert de automaat te kraken. Een creatieve lezer stelt voor: „Als er een plofkraak plaats vindt, moet de kluis meteen automatisch worden afgesloten. Daarnaast worden er een hevige stank en verf verspreid, die dagenlang aan de mensen blijft zitten. Dan zullen die boefjes het wel laten.”

Daar de meeste plofkraken ’s avonds en ’s nachts plaats vinden, zou het voor ruim 50 procent geen probleem zijn om de flappentaps buiten winkelopeningstijden af te sluiten. „Dat is ook veiliger voor de mensen die onbeschermd op straat staan”, schrijft iemand, die er voor pleit om alleen nog binnen - in winkels of bankkantoren - automaten te plaatsen.

Maar de (andere) helft van de stemmers wil wel de mogelijkheid houden om op incourante tijden geld op te nemen. „Misschien dat er in de avond en nacht minder automaten in werking kunnen zijn, maar laat die dan op een beter beveiligde plek komen”, zegt een van hen. Een paar lezers doen de suggestie hiervoor de gevel van een politiebureau te gebruiken.

Ruim twee derde van de respondenten wil niet van de mogelijkheid ’beroofd’ worden om contant te betalen. „Ik wil graag overzicht houden op mijn uitgaven en dat gaat beter als ik met cash geld betaal”, verklaart iemand. Een ander zegt: „Ik wil graag wat contant geld op zak hebben. Om een fooi te geven, voor de buurtbus, of voor de bloemist die geen pinapparaat heeft.”

Betalen met pinpas of creditcard is voor bijna de helft van de deelnemers aantasting van de privacy. „Banken willen alles van je weten”, stelt iemand wantrouwig. „Daarom dreigen ze nu het aantal geldautomaten te verminderen. Om je te dwingen met je pinpas te betalen.” Voor anderen ligt hierin juist een oplossing: „Geen geld in huis en zo veel mogelijk pinnen. Veiliger voor mij en voor de winkels, en minder overvallen.”

De deelnemers zijn het over één ding vrijwel unaniem eens: de plofkrakers moeten veel zwaarder bestraft worden. „Waarom moeten wij de klos zijn, omdat deze lieden niet worden aangepakt?” vraagt iemand zich boos af. „De politie heeft de daders wel in beeld, doe daar wat mee”, veronderstelt een ander. En mochten ze niet in beeld zijn, dan stellen veel respondenten betere camerabeveiliging voor.

„De overvallen op woningen zijn bijvoorbeeld een gevolg van de betere beveiliging van de geldautomaten, winkels en benzinestations”, analyseert een lezer. „Het verplaatst zich steeds. Zo lang er niet meer en beter gestraft wordt blijft dit doorgaan en wordt het alleen maar erger.”

Eline Verburg