Wat U Zegt/Columns
1603854410
Columns

Premium

Het beste van De Telegraaf

Vreest overheid dat oorzaak oversterfte bij gevolgen van vaccinaties te vinden valt?

Oversterfte. Dat is het begrip dat aangeeft dat er in een bepaalde periode meer mensen zijn gestorven dan volgens de gemiddelden worden verwacht. In het eerste halfjaar van 2022 stierven zesduizend meer mensen dan berekend was. Daarmee zijn zesduizend families betrokken. Als elke gestorvene in een netwerk van tien mensen leefde, waren minimaal zestigduizend individuen bij deze overledenen betrokken. Het merendeel van de oversterfte betreft oudere mensen, maar dat doet geen afbreuk aan het verlies in levensjaren en in mogelijke levensvreugde en het verdriet dat nabestaanden heeft getroffen. Het begrip oversterfte is verstoken van emotie en menselijkheid, alsof het een abstractie is zonder echo in de gewone wereld.