Nieuws/Wat U Zegt
1604091693
Wat U Zegt

Brief 1 ’Politici wisten het beter’

Het kabinet was indringend gewaarschuwd door de toenmalige chef-defensiestaf dat onze militairen te licht bewapend en niet goed voorbereid waren om de enclave Srebrenica te beschermen, stelt Roelof Keijser.

In hun schier eindeloze hoogmoed wisten de eigenwijze politici, als Lubbers en Kok gesteund door een kamermeerderheid, het zogenaamd beter, hetgeen de bekende vreselijke uitkomst tot gevolg had.

In het licht van dit debacle zou het de politici passen een grote terughoudendheid te betrachten op allerlei gebieden zoals EU-politiek, klimaatpolitiek, etc., in plaats van ons burgers op hoge toon belerend te willen doen alsof zij het allemaal ’beter weten’ dan wij.

Roelof Keijser