Nieuws/Wat U Zegt
1605969103
Wat U Zegt

Lezers: nieuws van nepnieuws onderscheiden van belang

Uitslag stelling: Twijfel over complotlessen

Er is grote verdeeldheid onder de deelnemers aan de Stelling van de Dag of het nuttig is om op school extra aandacht te besteden aan complottheorieën: 46 procent van de respondenten stemde tegen de stelling, eenzelfde percentage stemde echter voor.

Een voorstander ervan meent: „Scholen bereiden kinderen voor op de maatschappij. Leren informatie te zoeken en beoordelen is daar een belangrijk onderdeel van.” Geschiedenisleraren zouden het fenomeen complottheorieën graag uitgebreid bespreken in de les omdat er steeds meer jongeren zijn die dergelijke theorieën aanhangen. De docenten zien dat er steeds meer verschillende meningen over zaken als oorlogen, terreuraanslagen en het slavernijverleden in de klas bestaan en vinden het belangrijk dit te benoemen in plaats van één heersende mening te verkondigen in de les. Zeker 82 procent van de respondenten is het daarmee eens.

„School is de plek waar kinderen en jongeren leren en ook de plek waar ze worden aangemoedigd om hun eigen mening te vormen”, schrijft een voorstander van ’complotlessen’. „Het is belangrijk om op school met elkaar te discussiëren over dit soort zaken”, denkt ook een ander. „Zo kunnen jongeren zelf een standpunt vormen in plaats van gedachteloos overnemen hoe er thuis over wordt gedacht.”

Veel voorstanders van onderwijs over complottheorieën benadrukken het belang dat jongeren nepnieuws leren herkennen. „We leven in een tijd waarin bewijs makkelijk te manipuleren is en sommige mensen glashard dingen ontkennen die overduidelijk bewezen zijn”, stelt een respondent. „Nieuws en nepnieuws onderscheiden is dus belangrijker dan ooit en daarbij kan het onderwijs een rol spelen: hoe ga je om met informatie en media?” Een ander meent: „Scholen moeten leerlingen wapenen voor hun volwassen leven en aandacht schenken aan het feit dat niet elk verhaal is hoe het wordt verteld.”

„Scholen kunnen wijzen op complottheorieën, maar hoeven die niet altijd te ontkrachten. Het is altijd goed om iets niet klakkeloos aan te nemen”, vindt een ander. Veel respondenten benadrukken het belang van een onafhankelijke houding vanuit de docenten. „Neutraliteit staat aan de basis.”

Veel tegenstanders van dergelijke lessen op school, trekken een neutrale houding van docenten bij voorbaat al in twijfel. „Elke theorie kent twee kanten; wie zegt dat de school de waarheid vertelt?”, vraagt iemand zich af. „Het is de vraag of de leerkracht de waarheid wel weet”, stelt iemand anders. „ Scholen dienen aandacht te besteden aan actuele thema’s”, meent een ander. „Als daarvoor aanleiding is kunnen ze daarbij ook complottheorieën bespreken maar het gaat te ver om daarvan een standaardonderwerp te maken. Het is bovendien nog maar de vraag of je altijd blij moet zijn met de beïnvloeding van je kind met de eenzijdige visie van een leerkracht. Het is beter dat de school zich vooral richt op basisvaardigheden, zodat kinderen straks weer eens wat beter kunnen rekenen, lezen en schrijven bijvoorbeeld.”

Een veelgehoorde mening van tegenstanders is ook dat lessen historie over feiten moeten gaan. Zo stelt één van hen: „Geschiedenisles moet ervoor zorgen dat complottheorieën geen voedingsbodem krijgen door vaststaande feiten te presenteren.”