Nieuws/Wat U Zegt
1609033
Wat U Zegt

Brievencompetitie

Brief 1: ’Kan Van Aartsen stad veiliger maken?’

Het is heel goed te begrijpen dat naar aanleiding van de schietpartijen en de liquidaties in Amsterdam, de burgemeester wordt gemaand iets te gaan doen. Hij moet de stad veilig maken. Maar kan de beste man dat ook?

Welnu hij staat in zekere zin gewoon machteloos in het verhaal. Amsterdam is sinds hele lange tijd een zeer belangrijk verzamelpunt voor toeristen, maar ook voor criminelen. Deze criminelen storen zich aan geen enkele wet terwijl de opsporing in Nederland aan regels gebonden is. Derhalve zal er voorlopig geen oplossing zijn voor het probleem. De burgemeester is van goede wil maar heeft geen mogelijkheden.

Peter Borst, Beverwijk

Stem hier op deze brief