Nieuws/Wat U Zegt
1610728
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Bevolkingsbeperking moet bespreekbaar worden’

Minister Ollongren vraagt lokaal bestuur lef te tonen en 'in het groen' te gaan bouwen om zo het woningtekort op te lossen. G. Marina denkt dat het tijd is dat de minister zélf lef toont en de discussie over bevolkingsbeperking (ook hier) aangaat.

Willen wij Nederland leefbaar houden. Willen wij in ons kleine landje kunnen wonen, werken, recreëren én ons zoveel mogelijk zelf bedruipen, dan moeten wij het weinige groen (zéker in de randstad!) juist koesteren.

Nog een punt van lef: Op dit moment is de zgn. Nederlandse bevolkingspyramide topzwaar. De zeer grote groep ouderen in de top woont gedwongen thuis daar de overheid - om geld te sparen - vrij recent bejaardentehuizen liet sluiten. Rutte III moet met hetzelfde lef als waarmee hij tehuizen sloot deze weer openen. Ouderen kunnen dan veiliger wonen, de zorg kan gecentraliseerd (dus goedkoper en handiger) geregeld én er komen tegelijkertijd woningen vrij.

G. Marina, Oegstgeest