Nieuws/Wat U Zegt
1611315829
Wat U Zegt

’Geen plek voor de wolf’

Onrust bij ons in Drenthe, de wolf heeft alweer toegeslagen. Na een grote hoeveelheid schapen, een enkele pony is er ditmaal een koe van 600kg(!) aangevallen en gedood door de wolf, weet J. Mulder

Misschien moeten onze milieufreaks eens goed reflecteren, er is in een overbevolkt land geen plaats voor zulk soort roofdieren en welk belang hoort voorop te staan? Die van een enkele wolf of die van alle onschuldige schapen en zoals nu blijkt ook ons grotere vee?

O ja, het excuus dat de wolf beschermd is en daardoor niet bejaagd mag worden kan ook zo weer ongedaan gemaakt worden en neem dan gelijk de vos die al onze weidevogels dood, ook gelijk even erin mee. De wet aanpassen; hierin geldt; waar een wil is is een weg, waar geen wil een reden!

J. Mulder, Smilde