Nieuws/Wat U Zegt
1612354113
Wat U Zegt

Lezers: Ook 60-minners laten kiezen voor AstraZeneca

Uitslag stelling: ’Prikstop is onverantwoord’

Hoewel veel stellingdeelnemers bang zijn voor de bijwerkingen van AstraZeneca denkt ruim de helft dat de risico’s door de prikstop voor 60-minners groter zijn dan de risico’s op complicaties. „Laat mensen zelf bepalen of ze het willen”, klinkt het.

Een actiecomité van huisartsen verzet zich tegen het besluit van het kabinet en om mensen onder de 60 niet meer te vaccineren met AstraZeneca en stuurde een motie van afkeuring naar de Gezondheidsraad waarin staat dat dit advies van de Gezondheidsraad voor grote gezondheidsschade onder de bevolking leidt. Veel (kwetsbare) 60-plussers durven zich door alle berichten over mogelijke bijwerkingen namelijk ook niet meer te laten vaccineren. Verontrustend, vinden ruim de helft van de deelnemers die de huisartsen gelijk geven. „De kans om te overlijden aan corona als je niet gevaccineerd bent is vele malen groter dan door fatale bijwerkingen van AstraZeneca”, denkt een stemmer. Een een getuige die de dramatische impact van het virus heeft meegemaakt, schrijft: „Onverantwoord. De kans op corona met complicaties is veel groter. Neem nou mijn man, hij is eraan overleden. Een gezonde, sportieve man zonder overgewicht van 74.”

Veel respondenten begrijpen niet waarom mensen wel probleemloos allerlei medicijnen innemen, maar zo huiverig zijn als het gaat om vaccinatie. „Als je de bijsluiter van paracetamol leest, staan er heel veel nare bijwerkingen op en we slikken het alsof het pepermuntjes zijn.” Iemand anders voegt toe: „Vaccinatie brengt altijd een risico met zich mee. Dat geldt ook voor vaccinaties die we als kind kregen. Alleen nu valt het meer op door het extreem grote aantal vaccinaties.”

Volgens de deelnemers moeten kwetsbaren onder de 60 jaar die het geen probleem vinden om AstraZeneca te krijgen dit kunnen aangeven. „Ieder individu moet kunnen beslissen, eventueel na overleg met de huisarts, om zich wel of niet te laten inenten met AstraZeneca. Daar moet de overheid zich niet mee bemoeien”, aldus een stemmer.

Toch zou het volgens 42 procent beter zijn om het prikken met AstraZeneca helemaal te stoppen. „Er zijn al heel wat mensen wereldwijd aan gestorven en nog veel meer mensen voor de rest van hun leven ziek, dit zijn gevolgen op de korte termijn. Wat gaat er op de lange termijn gebeuren?”, vraagt een bezorgde stemmer. Velen hebben ook het gevoel dat de 60-plussers worden opgeofferd: „De enige reden om ’senioren’ wel AstraZeneca te geven is dat zij een grotere kans hebben om met corona in het ziekenhuis te belanden. Oftewel, voor deze leeftijdsgroep zijn de eventuele ernstige bijwerkingen ondergeschikt.” Ongeveer een derde van de deelnemers geeft aan zich niet met AstraZeneca te zullen laten vaccineren. „Ik ben 51 en weiger AstraZeneca. De langetermijngevolgen kennen we nog niet en dat zal wel jaren duren voordat we dat weten.”

Meer dan de helft denkt hier anders over en vindt de vaccinatiestop voor 60-minners ’te risicomijdend’: „Je moet ergens risico nemen. Of met het vaccin of risico op besmetting. Alles in het leven heeft een risico. Het volhouden van de lockdown ook. Een risicoloze oplossing van deze crisis bestaat niet.” En: „de bevolking is bereid bepaalde risico’s te nemen in ruil voor vrijheid. Men is het gebrek aan vrij leven zat.”