Nieuws/Wat U Zegt
161782
Wat U Zegt

Slordig met persoonsinfo

Onderzoek heeft uitgewezen dat veel gemeenten slecht en slordig omgaan met persoonsgegevens zoals BSN en andere privégegevens van hun inwoners, weet Bert de Jong.

Daarnaast blijkt de digitale beveiliging ook zo lek als een mandje te zijn. Volgend jaar geven nieuwe regels de mogelijkheid een gemeente te beboeten als e.e.a. niet in orde is. Ik vraag mij af of fikse boetes helpen. De gemeente betaalt de forse boete en haalt die weer terug bij haar burgerij op de diverse gemeentebelastingen, zoals de WOZ, ook te verhogen. Het zou toch effectiever en eerlijker zijn de betreffende afdeling of ambtenaren te bestraffen of te ontslaan en het niet af te wenden op de burgers.

Bert de Jong,

Ermelo