1631558
Wat U Zegt

Respect voor hulpverleners

D66 wil af van verhoogde strafmaat bij beledigen van een ambtenaar in functie. Onder welke steen heeft die partij gelegen?, vraagt T. Kollée. Er is jaren gestreden om méér respect voor hulpverleners en de strafmaat is daarop aangepast.

Moet bijvoorbeeld een politieagent zich in het gezicht laten spuwen of moet een ambulancechauffeur klappen vangen in de wetenschap dat daar toch maar een ’knakenboete’ op staat?

Kortom: moeten ambtenaren in functie bang zijn om hun werk nog op normale wijze uit te kunnen oefenen?

Dank u D66, dat u op deze manier er deels aan bijdraagt dat de maatschappij nu nóg meer zal verharden.

T. Kollée