1635124
Wat U Zegt

Stop de stakingen in het onderwijs

Volgens lezer Frans Boomer moeten de stakingen van leraren in het basisonderwijs op 14 februari en 14 maart voor een extra 700 miljoen euro van de baan. Leerlingen van basisscholen worden wegens ziekte van leraren massaal naar huis gestuurd en de ouders moeten de daardoor ontstane opvangproblemen maar zelf oplossen.

Dat leraren griep krijgen en ziek thuis blijven kan hen niet aangewreven worden, maar dat ze willens en wetens de school plat leggen omdat ze niet voor de volle 100 procent hun zin krijgen wel.

Het draagvlak onder de stakingen van leraren begint af te kalven en leraren beginnen verdacht veel te lijken op een stelletje dreinende kinderen dat hun zin niet krijgt.

In het begin was er veel begrip van de ouders voor hun acties, maar die begint snel te verdwijnen nu leraren slechts oog hebben voor hun eigen belangen en zich niet willen verdiepen in de gevolgen hiervan voor de ouders.

Wie het onderste uit de kan wil halen krijgt meestal de klepel op de neus en daar moeten leraren eens goed van worden doordrongen

Frans Boomer, Nieuwegein