Nieuws/Wat U Zegt
1635949836
Wat U Zegt

Deelnemers: Expositie nazi-design behoort bij historie

Uitslag stelling: ’Verbieden is indoctrinatie’

Over de tentoonstelling Design van het Derde Rijk in het Design Museum Den Bosch is veel ophef in de media geweest, maar bijna driekwart van deelnemers aan de Stelling van de Dag heeft niet of nauwelijks bezwaren tegen de expositie.

Tegenstanders lopen te hoop tegen de tentoonstelling omdat zij elke uiting van en elke herinnering aan de gruwelen van Hitlers regime al te veel vinden. Zo betichtte Boris Zhilko, tijdelijk zaakgelastigde van de Russische Federatie, onlangs in deze krant de samenstellers van de expositie van ongevoeligheid. Hij noemde de expositie een ’klap in het gezicht van miljoenen mensen die hun levens hebben opgeofferd voor de redding van de Europeanen van de fascistische pest. En een belediging van diegenen die zijn gesneuveld’.

Zeker driekwart van de respondenten vindt een expositieverbod niet op z’n plaats, hoe controversieel het getoonde mogelijk ook is. Zij menen dat het nazi-design onderdeel uitmaakt van de geschiedenis en dat moet getoond worden. De meesten denken dat bezoekers genoeg weten over de misdaden van nazi-Duitsland en de Tweede Wereldoorlog. Daardoor kan de esthetiek van de tentoongestelde voorwerpen en attributen in perspectief worden geplaatst. „De kunst laat juist zien hoe geraffineerd men te werk ging zoals het museum al aangaf. Dan is het juist een waarschuwing in plaats van een handleiding. Daar komt bij, van iedere gruwelijke periode zijn er (kunst)tentoonstellingen, daar doet men toch ook niet zo hysterisch over?”, stelt een deelnemer. Anderen wijzen ook op dit gegeven.

„Als er tentoonstellingen over de VOC gehouden kunnen worden, of over het koloniale verleden, dan moet dit ook kunnen. Hollanders zijn ook geen lieverdjes geweest. Verbieden is pure indoctrinatie.”

Sommigen vinden deze expositie erg interessant omdat zij menen dat designontwerpen en symbolen van Hitlers Derde Rijk een onderbelicht deel van de geschiedenis zijn. Tevens menen voorstanders van de tentoonstelling dat belangstellenden lering kunnen trekken uit hun bezoek. Zo stelt één van hen: „Het is belangrijk dat je een gevarieerd beeld in al z’n facetten krijgt en dat iedereen daar een eigen mening over kan vormen.” En een ander valt bij: „Van geschiedenis moet je leren; in dit geval is het zeer leerzaam, kijk maar naar de haat die er in sommige bevolkingsgroepen heerst op dit moment.”

Velen vinden ook dat de herinneringen aan Tweede Wereldoorlog te allen tijde levend gehouden moet worden. Herdenken moet, en exposities over alle facetten van de Tweede Wereldoorlog zijn noodzakelijk. Want, zo stelt iemand: „Verstoppen doet vergeten. Prima expositie. Goede mogelijkheid om ook de verschrikkingen van Hitler onder de aandacht te brengen. Er zijn al genoeg Holocaust-ontkenners.”

Dat de expositie af zou leiden van de wandaden van het nazi-regime, zoals tegenstanders beweren, wordt niet gedeeld door de meeste respondenten. Opmerkelijk is wel dat iets meer dan de helft (58 procent) denkt dat bezoekers ook kunnen genieten van het nazi-design an sich. Een derde van de deelnemers echter is het daarmee absoluut oneens. Zo stelt een fervente opposant: „Iedere mogelijkheid om sympathie op te wekken voor het beestachtige nazi-regime moet de kop in worden gedrukt!”