Nieuws/Wat U Zegt
1639742205
Wat U Zegt

Deelnemers: Maak gezonde producten juist goedkoper

Uitslag Stelling: ’Suikertaks is betutteling’

De meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag (59%) vindt het niet terecht als mensen met een ongezonde levensstijl meer moeten betalen voor genotsmiddelen zoals sigaretten, drankjes en zoetigheid.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat het zorgstelstel zoals het nu is, onbetaalbaar is en pleit voor en invoering van belasting op suiker. Daarnaast adviseert de Raad alcohol en sigaretten minder goed verkrijgbaar te maken dan ze nu zijn.

De meeste deelnemers zijn het niet eens met een beperking op verkoop van alcohol en tabak. Twee derde van de respondenten vinden met name het heffen van een suikertaks een vorm van betutteling door de overheid. Een aantal stemmers meent niet dat ongezonde producten door belasting duurder moeten worden, zij willen juist voor gezonde producten minder betalen. ,,Zodat mensen met een klein budget deze ook kunnen kopen”, zo luidt de suggestie van een van hen. Iemand anders oppert: ,,Hef eens een belasting op, in plaats van er nieuwe voor te verzinnen.” Een respondent vindt daarbij dat niet alleen op suikerhoudend, maar ook op voedsel met te veel zout belasting geheven zou moeten worden.

De meeste stemmers geloven met de WRR dat het zorgstelsel zoals het nu is niet echt meer houdbaar is. De raad waarschuwt ervoor dat de gigantische stijging van de zorgkosten ervoor zorgt dat we inlveren op welvaart. De ene helft van de stemmers deelt deze zienswijze, de andere helft juist niet.

Voor komend jaar stijgt het eigen risico niet, de zorgpremies echter wel. Maar een derde van de deelnemers vindt dit begrijpelijk. Een tegenstander van deze maatregel: ,,Gooi juist het eigen risico omhoog en schaf de zorgtoeslag af. Degenen die het minste verdienen, maken juist het meeste gebruik van de zorg.”

Driekwart van de stemmers is dan ook niet echt bereid om meer te betalen voor de steeds duurder wordende zorg. Eén van hen: ,,De zorg zou zelf eens op de kosten moeten letten. De managers -zonder medische achtergrond- ontvangen vaak gigantische bedragen. Ze werken zelfs contraproductief, waardoor werken in de zorg ook nog eens heel onaantrekkelijk wordt en het tekort nog groter wordt.” Een andere respondent vindt juist dat medici minder moeten verdienen. ,,Als die niet van die enorme bedragen zouden krijgen, dat zou dat behoorlijk schelen.”

Slechts een kwart vindt dat Nederlanders die ongezond leven, ook meer zorgpremie moeten betalen. Een tegenstander van dit idee, sarcastisch: ,,Leuk voor al die mensen uit de onderlaag van de samenleving, die geen geld hebben om gezond te eten.” Maar een voorstander betoogt: ,,Iedereen die er doelbewust een ongezonde levensstijl op nahoudt, moet verplicht vijftig procent meer zorgpremie moeten gaan betalen.” Andersom vindt weer een minderheid dat gezond gedrag beloond moet worden met een lagere zorgpremie.

Veel respondenten vinden ook dat er meer voorlichting moet komen over gezond gedrag. ,,Als je bent opgevoed met ongezond eten, dan sta je al op achterstand. Met alleen verwijten maken en straffen met hoge prijzen, maak je mensen niet bewust maar armer. Dit is echt een taak voor scholen”, klinkt het.