Nieuws/Wat U Zegt
1642694155
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Den Haag luistert niet naar gepensioneerde’

Na zo veel jaren onderhandelen komt er waarschijnlijk eindelijk een pensioenakkoord. Het valt mij op dat er in dit akkoord amper wordt gesproken over het lot van de gepensioneerden. Al jaren worden wij achtergesteld, vindt G. te Beek

Geen indexering van de pensioenen terwijl wij in het verleden een waardevast pensioen hadden. Als je een pensioen hebt wordt het recht op AOW ook geschonden omdat pensioen en AOW bij elkaar worden opgeteld. Hierdoor moet je een aanzienlijk deel van je AOW overmaken op het rekeningnummer van de Belastingdienst. Jaren geleden is er door de overheid een flinke graai gedaan in de kas van de pensioenfondsen. Geld van werkgevers en werknemers. Terugbetalen ho maar. In het Nederlands heet dit gewoon diefstal of geldroof. Door alle stijgende kosten hollen wij ook steeds harder in inkomen achteruit. Iedereen duizend euro erbij, een belofte van premier Rutte. Ik wacht nog steeds op dit bedrag. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Helaas is men in Den Haag ongevoelig voor alle kritiek van de gepensioneerden. Misschien is er één partij, 50plus, die zich het lot van de gepensioneerden aantrekt maar deze partij is te klein om een vuist te kunnen maken. Helaas kunnen wij niet staken. Wij kunnen echter wel een oproep doen op bovenstaande partij om op het Binnenhof een demonstratie te gaan organiseren.

G. te Beek - Diemen