Nieuws/Wat U Zegt
1652686204
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Asielbeleid is vastgelopen’

Sinds de eerste asielaanvraag in Nederland is er al gedoe over het regeringsbeleid. Opeenvolgende staatssecretarissen konden het tij niet keren. Steeds meer uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen we niet meer uit ons land verwijderd. Het asielbeleid is volledig vastgelopen. De centra zitten nokvol. En zien we de (zware) criminaliteit onder deze groepering toenemen, stelt Jan Muijs.

Vooral de zogenaamde 'veiligelanders' zorgen voor veel overlast. Ook de huidige staatssecretaris Broekers-Knol is niet bij machte gebleken om daar enige verandering in aan te brengen. Het ontbreekt haar aan daadkracht. Steeds meer asielzoekers weten ons land te vinden. Het gaat van mond tot mond, dat je in Nederland als asielzoeker wel gebeiteld zit. We kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan het voeren van vogels in steden. Waar je dat gaat doen zie je steeds meer vogels verschijnen. En dat geldt ook voor asielzoekers. Als er geen duidelijke drempels worden opgeworpen zijn de problemen straks niet meer te overzien. Het is wat dat betreft één minuut voor twaalf.

Jan Muijs