Wat U Zegt/De Kwestie
1658514201
De Kwestie
De Kwestie: Windturbines

Turbines zijn lelijk, gevaarlijk en dragen te weinig bij

’Windenergie is gebakken lucht’

Windturbines gaan ons niet helpen bij het vervullen van onze energiebehoefte: „Een windturbine is een nutteloos ding met weinig rendement. Een windturbine neemt veel ruimte in, zorgt voor overlast en is erg lelijk. Beter één kerncentrale dan duizenden van die ondingen”, zegt reageerder TBN123, die daarmee de mening van veel deelnemers aan De Kwestie verwoordt.

Windenergie-voorvechter Rik Harmsen vindt dan ook maar weinig medestanders met zijn pleidooi om meer windturbines op land te plaatsen.

De Waarheid heeft twijfels bij het nut daarvan: „Al zet je heel Nederland vol met windmolens dan is er nog lang niet genoeg energie. Dus is het wat dat betreft al idioot om ermee door te gaan. Bovendien ziet het er vreselijk uit. En we doen dit zogenaamd om het klimaat voor de bevolking te beschermen. Maar we maken wel iedereen daarvoor ziek!” Jan Noga is korter van stof: „De voorstanders van windenergie lopen allemaal met molentjes...”

Veel mensen maken bezwaar tegen de voortdurend storm aan reclamespots voor windenergie. Maarten de Jong: „Er wordt helaas door eenzijdige, misleidende reclames en berichtgeving fanatiek getracht de burger te doen geloven dat windmolens de toekomst zijn voor een fossielvrije toekomst in één generatie. Inmiddels is al lang bekend dat dit niet waar is. Frustrerend is het dat onze overheid kennelijk niet openstaat voor de wetenschap die deze vorm van energieopwekking sterk bekritiseert.”

’Kwestie van smaak’

Een enkeling staat open voor stroomopwekking met windturbines. Daan Jaspers bijvoorbeeld ziet het over de grens al veel gebeuren: „Overal waar je komt staan die windturbines te draaien en hectares aan zonnepanelen. Dat moet ook ergens een voordeel hebben, anders zijn al die landen net zo dom als wij hier in Nederland?” Ook Johanvanderman1001 is niet mordicus tegen windturbines: „Het ligt eraan hoe je naar de discussie kijkt. Er zijn zoveel mensen die klagen over windmolens vanwege bijvoorbeeld het geluid ervan, maar er zelf niet eens bij in de buurt wonen. Ik hoor ook wel mensen over slagschaduw. Daar kan ik me meer bij voorstellen. En natuurlijk is er de generatiekloof tussen de jongeren die nog graag willen genieten van hun leven op aarde en de ouderen die gewend zijn fossiele brandstoffen te verspillen. Mooi zijn die windmolens niet, maar dat is een kwestie van smaak.”

"Als je landen als China en India van kolen naar gas kan krijgen, dan levert dat voor de wereld veel meer op dan een paar windmolens in Nederland"

De claim dat windturbines voor gratis energie zorgen, vindt geen gehoor bij de deelnemers aan De Kwestie: „Windmolens zijn giga gesubsidieerd. Het lijkt me beter om de particuliere dakbeplating met zonnepanelen steviger te subsidiëren. De mensen zien dan direct wat het oplevert en de CO2-reductie op hun appje”, denkt Hoca. Leuk idee, maar daarmee zijn we er niet, zegt Boerkan: „Al die alternatieve manieren om energie te winnen hebben pas nut als er een goede opslagmethode is voor de overtollige energie, die ingezet kan worden op piekmomenten. Zolang die opslag er niet is, is er maar één methode om ’schone energie’ te maken en dat is kernenergie. Maar laten nu net al die voorstanders van wind/zonne-energie de grootste tegenstanders te zijn van kernenergie.”

Kernenergie

Kernenergie; het woord is gevallen. Veel deelnemers zien daarin de kortste weg naar een CO2-neutrale toekomst. Waar een aantal reageerders daarbij de blik richt op de nog experimentele thorium-centrales, maakt het Joannes1947 niet zoveel uit: „Het klimaat is aan het veranderen en we krijgen er steeds meer mee te maken. Dat staat vast. De oplossingen zijn niet eenvoudig. Aan alles kleeft een nadeel. De windturbines zijn een ramp voor het landschap, voor de mens en de dieren. Het rendement is niet groot. Kolen- en biomassacentrales zijn ook uit den boze. Ik vrees dat er toch gedacht moet worden aan kerncentrales. De beste oplossing lijkt mij.”

Anderen denken dat Nederland als klein land niet zo voorop moet willen lopen. Brompot bijvoorbeeld: „Als je landen als China en India van kolen naar gas kan krijgen, dan levert dat voor de wereld veel meer op dan een paar windmolens in Nederland. Laten we daar onze tijd en geld in steken, want straks hebben we een CO2-arm en duur Nederland, terwijl de rest van de wereld lekker goedkoop grote massa’s broeikasgas de atmosfeer in blaast.”

Een Twentenaar is nog fatalistischer: „Wanneer stopt het bijgeloof dat de mens het klimaat naar de hand kan zetten? Dat zal veel minder geld kosten en ergernis voorkomen.” Die ergernis komt ook deels doordat de burger het gevoel heeft nergens bij betrokken te zijn geweest, denkt Garden: „Ze hadden vanaf het begin de mensen in hun plannen moeten betrekken en ons niet moeten behandelen als domme burgers. Wellicht was er dan een veel betere planning gekomen met echt draagvlak, en niet gepeild onder valse voorwendsels. Het kleine draagvlak dat er is, verdwijnt direct als mensen de echte kosten te horen krijgen, maar dat laten ze wijselijk in het midden.”

Leefklimaatslopers

Draagvlak of niet, Marinka2019 wil af van de windturbines: „Mensen hebben er last van; slagschaduw en geluidsoverlast. Dieren hebben last van windturbines. Weilanden vol betonnen windmolenvoeten en wieken die vogels doorklieven. Maar degenen die er last van hebben, zijn niet degenen die eraan verdienen.”

Om boos van te worden, zegt ook Bdvr: „Klimaatdrammers zijn leefklimaatslopers.” En voorstanders van windturbines? „Die hebben een klap van de molen gehad”, zegt een ander.

De Kwestie: WindturbinesLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover