Nieuws/Wat U Zegt
1661766140
Wat U Zegt

’Rekenrente pensioen vervangen’

Was het 13 jaar lang de vermaledijde rekenrente die ervoor zorgde dat de pensioenen niet geïndexeerd konden worden, nu is de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel het probleem, weet Jan Pronk.

Experts verwachten geen volledige indexatie van de gemiddelde prijsstijging van 9,4 %, maar dat verwacht eigenlijk niemand. Tenslotte worden de werkenden dit jaar ook niet volledig gecompenseerd. Als we nu gewoon de rekenrente voor de pensioenen vervangen door een rekenrendement, wat de realiteit veel beter weergeeft. Daarnaast de verplichting van de DNB om voor 20% te beleggen in nauwelijks renderende Duitse en Nederlandse staatsobligaties schrappen, dan kunnen we gewoon ons oude, uitstekende pensioenstelsel houden. Maar dat is natuurlijk veel te makkelijk en voor de hand liggend, waarom zou je het makkelijk doen als het ook moeilijk kan.

Jan Pronk, Beverwijk