Nieuws/Wat U Zegt
1662260075
Wat U Zegt

’Vrouwenquotum defensie niet reëel’

Een vrouwenquotum bij defensie? Geen goed idee, vindt Jan Muijs.

Met het verstrijken van de jaren vervagen de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog met al zijn verschrikkingen. Onze defensieleiding leeft dan ook met het idee, dat er nooit meer een oorlog zal komen.

En daarom moet defensie worden opgeschud en wil men toe naar een vrouwenquotum. Men wil een leger waarvan de helft uit vrouwen bestaat. Niets ten nadele van vrouwen natuurlijk en zij vervullen al veel ondersteunende en leiding gevende functies op veel onderdelen van onze krijgsmacht. Maar in geval van oorlog: zie je al gebeuren? Loopgraven vol vrouwen? Dat is dus niet reëel.

Jan Muijs, Tilburg