Nieuws/Wat U Zegt
1664163496
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Advocaat Taghi ziet spoken’

Inez Weski, de advocaat van Taghi ziet spoken nu haar cliënt door Dubai is uitgeleverd aan Nederland. Zij ziet ineens niet meer het verschil tussen werkelijkheid en fictie en noemt zijn uitlevering een ontvoering. Hoe verzin je zo iets, vraagt Jan Muijs zich af.

Zelfs onze top-advocaat Geert-Jan Knoops weet ook even niet hoe hij dit moet inschatten, maar kijkt er echter wat genuanceerder tegenaan. Hij zegt dat de uitlevering wellicht mogelijk is geworden doordat Taghi afstand van zijn rechten heeft gedaan die normaal zijn gewaarborgd in een uitleveringsproces. Maar wat is er feitelijk gebeurd?

Taghi is in Dubai opgepakt na tips uit Nederland. Hij bleek daar illegaal én met een vals paspoort en identiteit te zijn ingereisd. De normale gang van zaken is dan vervolging en bestraffing voor dat misdrijf, waarna hij als illegale vreemdeling wordt uitgezet naar het land van herkomst. Hij heeft al direct het voordeel gekregen dat dit hem bespaard is gebleven.

Er gaat geen dag voorbij of we zetten in ons land illegale vreemdelingen op het vliegtuig naar het thuisland. Dat is ook dagelijkse praktijk in tal van andere landen. Daar is niks abnormaals aan. We hebben het dus gewoon over een dagelijkse uitzetting en géén uitlevering. Taghi mag blij zijn, dat Dubai de fout heeft gemaakt om hem niet naar zijn thuisland Marokko uit te zetten.

In dát geval zouden we nooit meer iets over hem hebben vernomen. Na de moord op de zoon van een rechter hebben ze daar ook nog een appeltje met hem te schillen.

Dus mevrouw Weski, praat geen onzin meer en hou je alleen met je cliënt bezig. Of laat je eens tot in de finesses voorlichten door een vreemdelingendienst. Dat zal ongetwijfeld verhelderend werken.

Jan Muijs

Tilburg